Minister Anna Moskwa: Nie zabraknie gazu w polskich domach

Interwencje kraj Najnowsze Polityka

„Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo, bo od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach” – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa Polska prowadzi politykę opartą na bezpieczeństwie energetycznym kraju, co pozwoliło uniknąć wpadnięcia w pułapkę uzależnienia od surowców z kierunku rosyjskiego.

-Gaz-System realizuje strategię dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili -powiedział pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

-Ostatnie lata i intensywne i konsekwentne działania prowadzące do dywersyfikacji dostaw pozwalają nam się czuć po bezpiecznej stronie. To także inwestycje w infrastrukturę gazową – zaznaczyła minister Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła także uwagę, że wszystkie potrzeby gazowe Polski mogą być zrealizowane z innych kierunków: – Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Baltic Pipe czy połączenia z innymi państwami członkowskimi, polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, jest w stanie zupełnie zrezygnować z dostaw z Rosji.

Jak wskazała minister Moskwa, sam gaz LNG zaopatrza rynek w sposób wystarczający, a jego udział stale rośnie: – O wysokiej skuteczności rozwiązań przyjętych w Polsce świadczy m.in. to, że od 2015 do 2021 roku udział LNG w imporcie znacząco wzrósł, osiągając w poprzednim roku poziom ponad 20% w całości importu gazu ziemnego do naszego kraju. Dostawy LNG w Świnoujściu rosną – w 2015 r. była tylko jedna, w 2021 było ich już 35. Na dziś Gaz System przewiduje ok. 50 dostaw. Od chwili uruchomienia Terminalu LNG do Polski przybyło 160 gazowców.

Szefowa resortu klimatu i środowiska odniosła się także do kwestii ochrony taryfowej dla odbiorców gazu: – Pakiet osłonowy dla odbiorców gazu, tj. gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, szkół, przedszkoli, organizacji pożytku publicznego został wprowadzony przez rząd już na początku tego roku. Były to konieczne działania chroniące polskie rodziny przed wojną cenową, rosnącymi cenami gazu na rynkach europejskich wywołanymi przez Gazprom pod koniec 2021 r. Ochrona taryfowa w sektorze gazu będzie przedłużona do 2027 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-anna-moskwa-nie-zabraknie-gazu-w-polskich-domach