Ministerstwo Rodziny o wsparciu dla obywateli Ukrainy

kraj Polityka Wydarzenia

Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wzięli udział w dwóch wideokonferencjach koordynujących pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed agresją Rosji do Polski. Minister Marlena Maląg rozmawiała z dyrektorami wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a wiceminister Stanisław Szwed z przedstawicielami wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich i ośrodków pomocy społecznej.

Wideokonferencja z urzędami pracy

Zwróciłam się do dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki. Koordynujemy i przekazujemy urzędom pracy konieczne informacje, żeby proces zatrudnienia przebiegał w sposób płynny, w oparciu o nowe przygotowane rozwiązania – powiedziała minister Marlena Maląg po porannym spotkaniu z dyrektorami urzędów pracy.

Wideokonferencja z ośrodkami pomocy społecznej

Z kolei wiceminister Stanisław Szwed wziął udział w wideokonferencji z przedstawicielami wydziałów pomocy społecznej urzędów wojewódzkich oraz ośrodków pomocy społecznej.

Zależy nam na tym, by pomoc dla obywateli Ukrainy przebiegała sprawnie. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiego wsparcia naszym sąsiadom, którzy do przyjadą do Polski uciekając przed agresją Rosji – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

Na spotkaniach przedstawiciele kierownictwa resortu mówili m.in. o ogłoszonym właśnie konkursie w ramach nowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który ma pomóc w lepszej aktywizacji i integracji cudzoziemców w Polsce.

40 mln zł na aktywizację cudzoziemców

Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Przede wszystkim wsparciem objęte zostaną osoby ewakuowane do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu, a także mieszkańcy pogrążonej w wojnie Ukrainy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O dofinansowanie projektów skierowanych do cudzoziemców mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy. Na ich realizację Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy do 40 mln zł.

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej