Młodzi druhowie  w Mikoszewie

Czarnków Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI. W dniach 02-14 lipca młodzi strażacy z powiatu czarnkowsko ? trzcianeckiego przebywali na obozie szkoleniowo ? wypoczynkowym w ośrodku kolonijnym OSKAR w miejscowości Mikoszewo (woj. pomorskie). Obóz został zorganizowany dla 120 osób przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przybychowie przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

  -Podczas obozu zrealizowano program szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy szkolili się w formie teoretycznej i praktycznej  poszerzając swoją wiedzę z zakresu:  musztry, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, wiązania węzłów, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (z użyciem fantomów, defibrylatora szkoleniowego, deski ortopedycznej, szyn Kramera oraz sprzętu medycznego – torba R-1) oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego używanego podczas działań ratowniczo ? gaśniczych. W końcowej fazie przeprowadzono konkurs pytań, a uczestników nagrodzono za wyczerpujące odpowiedzi ? mówi asp. Artur Kłos z KP PSP w Czarnkowie.

Poza nauką był także czas na odpoczynek m. in. wycieczka do Gdańska ? rejs po Zatoce Gdańskiej, warsztaty obróbki bursztynu, poszukiwania bursztynu przy pomocy mapy i kompasu, dyskoteki, zawody sportowe oraz różnego rodzaju konkursy gry i zabawy. Na zakończenie obozu odbyło się ślubowanie najmłodszych uczestników i uroczyste rozdanie zaświadczeń. Ponadto, podczas apelu podsumowującego całokształt realizacji programu obozu szkoleniowego rozdano nagrody i wyróżnienia.

        

(WM)

Fot.: dh Tadeusz Mendyk