Środki dla niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim

Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie
PIŁA. Dobra wiadomość dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim. W ostatnich dniach Powiat Pilski otrzymał dofinansowanie w wysokości 93 tys. złotych na łagodzenie skutków COVID-19 wśród niepełnosprawnych mieszkańców tych placówek.

Ze środków tych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie będzie prowadzona fizjoterapia, poprawiony zostanie też komfort pokoi mieszkalnych a także powstanie siłownia zewnętrzna.

W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie również powstanie siłownia zewnętrzna. Ponadto mieszkańcy będą mogli korzystać z rehabilitacji ruchowej i wsparcia wydolności po przebyciu Covid-19.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Pile zostaną unowocześnione pokoje i powstanie siłownia zewnętrzna.

Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu adresowanego do samorządów i organizacji pozarządowych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiat Pilski