Młodzi sportowcy rozwijają skrzydła

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia
Na stadionie przy Żeromskiego w Pile odbyły się zorganizowane przez Nadnotecki Szkolny
Związek Sportowy mistrzostwa powiatu pilskiego w czwórboju lekkoatletycznym. Rywalizację
przewidziano dla uczniów z rocznika 2009 i młodszych. W ramach współzawodnictwa każdy
uczestnik miał do zaliczenia cztery konkurencje: biegi na 60 metrów, 600 metrów (dla dziewcząt),
1000 metrów (dla chłopców), rzut piłką palantową oraz – do wyboru – skok w dal lub wzwyż.
Szkoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca, zapewniły sobie awans do finału rejonowego. Poznajmy
wyniki:
– dziewczęta drużynowo
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile
2. Szkoła Podstawowa w Wysokiej
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile
5. Szkoła Podstawowa w Ujściu
6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile
– dziewczęta indywidualnie
1. Weronika Bogdańska (SP 2 w Pile)
2. Sara Wójtowicz (SP 2 w Pile)
3. Julia Piosik (SP w Wysokiej)
– chłopcy drużynowo
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej
4. Szkoła Podstawowa w Starej Łubiance
5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile
– chłopcy indywidualnie
1. Filip Bartosz (SP 4 w Pile)
2. Filip Rysiewski (SP 3 w Pile)
3. Tomasz Wachowski (SP 7 w Pile)
Wojciech Dróżdż