Może ta praca czeka na Ciebie?

Edukacja Najnowsze Praca Sport
SZYDŁOWO. Kto z Was zainteresowany jest pracą z dziećmi i młodzieżą na orliku w Kotuń – sołectwo?
Do zadań Lokalnego Animatora Sportu należały będą m.in.:
  • organizacja oraz prowadzenie regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych na obiekcie dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
  • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
  • przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia.

Aplikuj już dziś ➡️ https://cutt.ly/LokalnyAnimator

ℹ Nabór trwa do 21 lutego 2022 r.
  • źródło: https://www.facebook.com/GminaSzydlowo