Pielęgniarki protestują – prezydent Piły interweniuje

Interwencje Najnowsze Piła Praca Wydarzenia Zdrowie

Wypłaty zaległego dodatku COVIDOWEGO żądają od dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile, pielęgniarki Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki. Protestujące pracownice poprosiły o interwencję prezydenta Piły Piotra Głowskiego, który o sytuacji powiadomił Państwową Inspekcję Pracy, a dyrekcję szpitala poprosił o wyjaśnienie krzywdzącej dla pracowników sytuacji.

Według protestujących zaległość w wypłacie należnego wynagrodzenia obejmuje trzy miesiące: listopad i grudzień 2021 roku oraz styczeń roku bieżącego. W swoim piśmie pielęgniarki podkreślają jednocześnie, że wszystkie wymagane dokumenty i formalności, zostały złożone i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

„Żądamy wypłaty należnych nam pieniędzy za wyżej wymienione miesiące wraz z odsetkami w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania płatności będą podjęte działania prawne”. – można przeczytać w piśmie (załączniki) jakie „Personel pielęgniarski Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki”, skierował do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile.

O swojej sytuacji i żądaniach pielęgniarki powiadomiły: nadzorującego pracę szpitala starostę pilskiego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Pile, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu/Oddział w Pile oraz Prezydenta Miasta Piły.

Prezydent Piotr Głowski natychmiast zareagował na prośbę o interwencję pracownic pilskiego szpitala i zwrócił się na piśmie (załączniki)  do dyrektora Wojciecha Szafrańskiego  o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie. Prezydent Piły chce wiedzieć między innymi:
1. Jakiej liczbie personelu Szpitala Specjalistycznego w Pile przysługuje dodatek COVIDOWY za okres od 1 listopada 2021 do 31 stycznia 2022 r.?
2. Jakiej liczbie osób uprawnionych do otrzymania dodatku, wypłacono należne wynagrodzenie?
3. Jakiej liczbie osób uprawnionych do otrzymania dodatku, nie wypłacono należne wynagrodzenia?
4. Jakie są przyczyny nie wypłacenia dodatku COVIDOWEGO personelowi  Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki?

O podjętych przez siebie krokach Piotr Głowski powiadomił: starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego (odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szpitala), Radę Społeczną przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu/Oddział w Pile (załaczniki).

O dalszym przebiegu sytuacji, będziemy informować na bieżąco.

  • źródło: https://www.pila.pl/