Nad Gwdą przybywa sportowo-rekreacyjnych atrakcji

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Największy w mieście plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, wielofunkcyjne boisko sportowe, plac do gry w bule, ścieżki rowerowe, parking i zatoka autobusowa – to kolejne obiekty, które w ramach drugiego etapu rozbudowy, powstają na bulwarach nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Łączna wartość inwestycji, to blisko 8 500 000 złotych.

W ramach inwestycji nastąpi rewitalizacja kolejnego obszaru o powierzchni ok. 3 hektarów. Zrealizowane zostaną obiekty budowlane: wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw z podziałem na rejony dedykowane dla dzieci w różnym wieku (górki skałki, tradycyjny, najmłodsi, nastolatki, edukacyjny), dwa place do gry w bule, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, stacje do ćwiczeń, altany, miejsce dla matki z dzieckiem), niezbędna infrastruktura techniczna, nasadzenia kompensacyjne zieleni. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany, dojazd umożliwi budowa parkingu i zatoki autobusowej.

Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym oraz w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy to mieszkańcom dostęp do usług publicznych w atrakcyjnych miejscach do kultury i rekreacji, spędzania wolnego czasu z rodziną, podniesie się poziom bezpieczeństwa publicznego rewitalizowanych terenów, nastąpi wyrównanie szans rozwojowych oraz aktywizacja obszaru i osób marginalizowanych. Zadanie promuje zdrowy, aktywny styl życia.

Projekt realizowany z udziałem preferencyjnej pożyczki z programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach umowy Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił miastu Piła preferencyjnej pożyczki na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap”.

Całkowita wartość projektu:      8 499 643,43 zł

Pożyczka w kwocie:                      7 153 974,97 zł

Wkład własny:                               1 345 668,46 zł

Termin zakończenia budowy wyznaczono na przełom kwietnia i maja, następnie wykonane zostaną procedury odbiorowe, a po ich zakończeniu oficjalne otwarcie nowych obiektów.

Prezydent Piły Piotr Głowski: 

– Od wielu lat konsekwentnie zmieniamy tę przestrzeń pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a rzeką. Pierwszym elementem była skateplaza, która głównie jest użytkowana przez młodzież. Tutaj powstaje miejsce dla najmłodszych dzieci, ale to też miejsce, w którym na pewno rodzice, dziadkowie spotkają się z tym najmłodszym pokoleniem. Po sąsiedzku powstanie też park i to będzie ten ostatni element, który spowoduje, że od tych najmłodszych berbeci, po najstarszych obywateli naszego miasta, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskiech: 

W drugim etapie rewitalizacja przestrzeni publicznej nad rzeką, dotyczy 3 hektarów, a wartość inwestycji to nieco ponad 8,5 miliona złotych. Zasadniczą część tego finansowania stanowią środki z programu Jessica 2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W ramach inwestycji powstają: duży plac zabaw, kolejne boisko sportowe,

a także parking dla użytkowników oraz z myślą o grupach dzieci z okolic Piły, które będą chciały odwiedzić to fantastyczne miejsce.

Leszek Kazimierczak, dyrektor firmy THERMBAU:

– Termin realizacji jest do 28 kwietnia, zostało nam półtora tygodnia i robimy wszystko żeby zakończyć to w terminie. Pogoda sprzyja, więc mamy nadzieję, że wszystko się uda.

UM Piła