NAGRODY STAROSTY PILSKIEGO DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Hali Powiatowej przy Pola w Pile odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski z okazji święta nagrodził dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wyróżniających się nauczycieli.
– Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, aby podziękować Wam za trud i poświęcenie, które wkładacie w swoją pracę. Nauczyciel to piękny, a zarazem trudny i odpowiedzialny zawód. Życzę, aby zawsze towarzyszyła Wam pasja i ogromna wiara w sens tego co robicie, życzę dalszej satysfakcji oraz należnej zapłaty za Waszą pracę – powiedział starosta Eligiusz Komarowski.

Podkreślił również, że Powiat Pilski -Starostwo Powiatowe robi wszystko, aby stworzyć nauczycielom jak najlepsze warunki kształcenia.
– Szkoły i placówki przez nas prowadzone w ostatnich latach bardzo się zmieniły. W ciągu niespełna 7 lat zainwestowaliśmy w oświatę 100 mln zł! – zaznaczył.

To przede wszystkim inwestycje w bazę sportowo-dydaktyczną: budowa boisk sportowych przy szkołach, hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, czy Powiatowej Hali Sportowej przy Pola w Pile.
– Lada dzień otwieramy Powiatowe Centrum Innowacji Technologicznych w Pile do praktycznej nauki zawodów, wartości 28 mln zł, z którego korzystać będą uczniowie wszystkich szkół z gmin powiatu pilskiego. To będzie przełom w nauce zawodów – dodał starosta.

We wszystkich szkołach w nowoczesny sprzęt zostały doposażone pracownie dydaktyczne. Powstały także „zielone pracownie” oraz ścieżki edukacji ekologicznej. Powiat dba także  dokształcanie nauczycieli, inwestując  w szkolenia, kursy i studia. Sięga po środki rządowe i unijne.
Podczas uroczystości starosta Eligiusz Komarowski wręczył nagrody wszystkim dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. Otrzymało je łącznie 15 osób.

Nagrody Starosty Pilskiego otrzymali także następujący nauczyciele i pedagodzy:

z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile:
Paweł Wernicki wicedyrektor, nauczyciel matematyki
Iwona Malska-Kubiak nauczyciel geografii i wychowania fizycznego
Monika Mianowska-Jarosz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, rewalidacji, biznesu i zarządzania

z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile:
Jacek Wysocki nauczyciel -trener zajęć specjalistycznych z piłki siatkowej

z Zespołu Szkół Technicznych w Pile:
Anna Skrzypczak nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog specjalny
Wioletta Szumańska pedagog szkolny, nauczyciel biologii

z Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile:
Katarzyna Chojnowska nauczyciel matematyki
Dorota Senkowska nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania
Kinga Mikołajewska nauczyciel historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, etyki
Dominika Wróbel pedagog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciel historii
Roman Powolny nauczyciel innowacji pedagogicznej na profilu policyjnym, wojskowym i strażackim, bezpieczeństwa i higieny pracy

z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile:
Alina Alichniewicz nauczyciel języka niemieckiego
Magdalena Ślawska nauczyciel języka angielskiego
Anna Winkler nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
Sylwia Kubińska nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile:
Danuta Śnioszek nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
Katarzyna Papieska nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik fotografii i multimediów
Jakub Buda nauczyciel fizyki i chemii

z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile:
Małgorzata Gzela wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
Violetta Schött-Witkowska wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
Alina Matejczuk nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile:
Beata Krzewińska wicedyrektor, nauczyciel matematyki i informatyki
Danuta Zaremba nauczyciel biologii

z Zespołu Szkół w Łobżenicy:
Adrianna Meller-Osman wicedyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, oligofrenopedagog
Katarzyna Kaczmarek nauczyciel geografii, informatyki oraz oligofrenopedagog
Kinga Madecka nauczyciel matematyki, chemii i fizyki

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku:
Ewa Orzeł-Sobczyk nauczyciel języka angielskiego
Kamila Stuba pedagog szkolny, pedagog specjalny

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile:
Małgorzata Hołubowska nauczyciel – psycholog
Anna Suliga nauczyciel – wychowawca
Karolina Kosterka-Dorsz nauczyciel – logopeda
Karolina Styczeń-Możdżeń nauczyciel rewalidacji oraz zajęć rozwijających kreatywność

z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile:
Alicja Monarszyńska logopeda
Ludmiła Kostecka wicedyrektor, pedagog
Agnieszka Pietraszak pedagog

Wyróżnienia – gratulacje Starosty Pilskiego dla Mistrzów Praktycznej Nauki Zawodu:
Barbara Nalewajska właścicielka Zakładu Fryzjerskiego „GRZEBYK” w Wyrzysku
Bogumiła Malinowska właścicielka Salonu Fryzjerskiego „U BODZI” w Pile.

powiat.pila.pl