Narodowe czytanie z MDK

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W piątek, 8 września br., na placu przy Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbyło się wydarzenie zorganizowanie przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Narodowe Czytanie” objęte patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytano powieść „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Spotkanie otworzyła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Marzena Felsman, która przywitała zebranych uczestników oraz gości. Następnie na scenie fragmenty książki czytali: Burmistrz Trzcianki – Krzysztof W. Jaworski, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki – Robert Matkowski, Zastępca Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Włodzimierz Ignasiński, Dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej – Elżbieta Wiśnicka, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – Renata Grzyśnik, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Robert Ziółkowski, Wicedyrektor Zespołu Szkół – Lidia Górniak oraz uczniowie trzcianeckich szkół ponadpodstawowych i uczennice Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.

 

Na zakończenie eventu wszyscy uczestnicy, którzy czytali fragmenty powieści, otrzymali pamiątkowe egzemplarze lektury opatrzone okolicznościową pieczęcią nadesłaną przez Kancelarię Prezydenta RP.