Niewypłacalność firm, upadłości konsumentów – Szejnfeld interweniuje

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Polityka Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Łączna liczba niewypłacalności tak konsumentów jak i polskich przedsiębiorstw w roku 2020 r. wzrosła aż o 22 proc. w stosunku do roku 2019. Zaniepokojony takimi wynikami senator Szejnfeld, były wiceminister gospodarki, a obecnie wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Adam Szejnfeld jest zaniepokojony wzrostem liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw, ilości bankructw oraz poziomem zadłużenia konsumentów i ich upadłości, dlatego zapytał ministra jakie zamierza podjąć działania, aby powtrzymać te niekorzystne zjawiska oraz odwrócić te złe trendy.

W 2020 r. zanotowano w Polsce 1243 przypadków upadłości. Największy wzrost, wynoszący aż 186 proc. zanotowano w branży zakwaterowania i gastronomi, następnie w kategorii handel detaliczny – o 39 proc. i transport – wzrost o 36 proc. Mało tego, wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych, które stanowiły 41 proc. upadłości.

Podobnie niedobrze prezentują się dane nie tylko w zakresie niewypłacalności firm i upadłości przedsiębiorców, ale również w kategorii upadłości konsumenckich. Długi konsumentów rosną i choć wśród samych konsumentów dłużników ubywa, to łączne zadłużenie radykalnie wzrasta. Jak wynika bowiem z informacji np. Krajowego Rejestru Długów, na koniec 2020 r. łączne zaległości konsumentów przekroczyły już 59,2 mld zł i były one o blisko 3,5 mld zł większe niż w 2019 r. Najwyższe zadłużenia mają osoby w wieku 46-55 lat – 14,6 mld zł, co stanowi wzrost o 608 mln zł w porównaniu do 2019 r. – wskazał w swoim wystąpieniu senator Szejnfeld.

Zaznaczył również, iż w 2021 r. tylko do dnia 30 czerwca opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG) już aż 26.279 ogłoszenia związane z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 9.067 dotyczyło ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 230 ogłoszenia upadłości firm, a 1.002 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. W całym natomiast roku 2019 r. (do 31 grudnia) opublikowano w MSIG 35.777 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 7.944 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej586 ogłoszenia upadłości firm, a  465 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Poza danymi i statystykami liczą się także nastroje. W tym kontekście nalży zwrócić uwagę, że w bieżącym 2021 roku bankructwa obawia się już ponad jedna trzecia firm, głównie mikro i małych przedsiębiorców, zwłaszcza z branż produkcyjnej i usługowej. Wśród przedsiębiorstw będących na rynku niecałe dwa lata upadłości obawa się już co druga! Najczęstszymi powodami ryzyka likwidacji jest spadek płynności finansowej, odwołanie kontraktów i gwałtowny odpływ zamówień. Poczucie zagrożenia zamknięciem, najpowszechniejsze jest w firmach usługowych i transportowych.

Anna Karmowska

Biuro Adama Szejnfelda