Nowa dyrektor PCPR 

Najnowsze Wydarzenia Złotów
ZŁOTÓW. Stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie objęła Katarzyna Zych – dotychczasowa p.o. dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie.
Nowa dyrektor PCPR Katarzyna Zych pracę w samorządzie rozpoczęła w 2003 roku. Początkowo była pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kolejny krok zawodowy – to praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ostatnich latach kariera zawodowa toczyła się w Starostwie Powiatowym w Złotowie – w ostatnim czasie na stanowisku p.o. dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Promocji. Jak mówi o sobie – lubi wyzwania i pracę na rzecz drugiego człowieka, co z pewnością będzie mogła wykorzystać w nowej jednostce.
Wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć, w obecności sekretarza urzędu Beaty Piechowskiej, skarbnika powiatu Grzegorza Piękosia i członków zarządu powiatu złotowskiego, uroczyście przekazała dyrektor Zych nowe obowiązki.
Katarzyna Zych ukończyła pedagogikę specjalną i resocjalizacyjną, pedagogikę ogólną, prawo miejscowe. Posiada także specjalizację z organizacji pracy społecznej.
Życzymy sukcesów na drodze zawodowej, jak i osobistej.
  • źródło: https://www.facebook.com/starostwozlotow, (ab)