Nowe oblicze Mickiewicza

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

   JASTROWIE. Remont i przebudowa ulicy Mickiewicza w Jastrowiu ? jednej z najważniejszych ulic miasta ? dobiegły końca.

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach: w roku 2019 i obecnie, a efektem prac jest wyremontowanie ulicy od wiaduktu aż do drogi wojewódzkiej przy ulicy Wojska Polskiego.

Co ważne, na wyremontowanej ulicy znalazło się kilkanaście nowych miejsc parkingowych, w tym również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na etap realizowany w 2020 roku gmina pozyskała ponad 460 tysięcy z Funduszu Dróg Samorządowych, a koszt całej tegorocznej inwestycji to ponad 900 tysięcy.

W przyszłości planowana jest rewitalizacja Placu Jana Pawła II, co będzie dopełnieniem całości otoczenia kościoła.

UGiM Jastrowie/(Red.)