Nowe pomosty na plaży

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Zakończyła się długo wyczekiwana przebudowa pomostów na plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Jastrowiu.

-Ta inwestycja to koszt 843 925,71 złotych, a jej realizacja była możliwa dzięki zawarciu umowy z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz dzięki uzyskaniu zgody na użytkowanie części jeziora będącego własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem na kąpielisko wraz z pomostami rekreacyjnymi ? przypomina Małgorzata Krause z UGiM Jastrowie.

Wykonane pomosty nie tylko poprawiły estetykę jastrowskiej plaży, ale także przyczynią się do popularyzacji jej walorów turystyczno-rekreacyjnych.

 (Red.)/UGiM Jastrowie