Nowe podatki, większe koszty, kolejne podwyżki…

kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia

Nowe podatki, większe koszty, kolejne podwyżki obciążeń… to cechy charakterystyczne zaproponowanej przez rząd „reformy podatkowej” zawartej w tzw. Polskim ładzie. Do tego trzeba dodać brak konsultacji społecznych, praktyczny brak odpowiedniego vacatio legis oraz ruinę orzecznictwa sądowego… co ostatecznie dopełnia ocenę podatkowego walca, który idzie przez polski parlament, aby już od początku przyszłego roku dopaść wszystkich Polaków! Nie tylko przedsiębiorców, pracowników oraz wykonujących wolne zawody, ale i… emerytów – mówi senator Adam Szejnfeld, współorganizator eksperckiej debaty, która odbyła się w Senacie w dniu 15 października br.

Z inicjatywy senatora Adama Szejnfelda, przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, w Senacie odbyła się debata pt. „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”. Konferencja odbyła się 15 października 2021 r., trwała prawie 5 godzin, a otworzył ją prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu, podkreślając tym samym olbrzymią wagę podjętego tematu.  Wprowadzenia do debaty dokonał prof. dr hab. Adam Mariański – przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przewodniczący Komisji Podatkowej Business Center Club, wystąpieniem pod tytułem:,, Miał być nowy ład, został polski (nie) ład”.

-Tą debatą, chcemy chociażby w drobnej części nadrobić to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości nie czyni i nie chce czynić. Chodzi mi o rzetelne konsultacje społeczne. Dlatego na dzisiejszą debatę zaprosiliśmy tak liczną rzeszę specjalistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy reprezentują organizacje gospodarcze oraz środowiska pracodawców, przedsiębiorców i ekspertów. Niestety w mojej ocenie, a zaraz się przekonamy, czy eksperci mają pogląd podobny, ustawa ta nie tylko zniesie powszechnie akceptowane rozwiązania, jak na przykład odpis podatkowy składki zdrowotnej czy kartę podatkową, która służy szczególnie małym firmom, ale jednocześnie wprowadzi też zupełnie nowe obciążenia biurokratyczne i podatkowe, które wbrew zapewnieniom rządu uderzą głównie nie małe a nie w wielkie firmy. Mam tu na myśli nowy tzw. podatek minimalny – mówił na wstępie debaty senator Adam Szejnfeld.

 Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił fakt braku klarowności, co do nowo wprowadzanych zmian w podatkach oraz złamanie zasady sprawiedliwości wobec zamożniejszych obywateli. Pokreślił też niekorzystne propozycje wobec praw nabytych emerytów. „My nie chcemy obywateli zaskakiwać, bo traktujemy państwa poważnie.” podkreślił podnosząc m.in. bark w ustawie wystarczająco długiego vacatio legis.

 W wystąpieniach ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych głównie  zarzuty do zmian ustaw podatkowych kierowano w zakresie: składki zdrowotnej, nowego tzw. podatku minimalnego, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, nowych zasad najmu, tzw. ulgi dla klasy średniej, zasad rozliczeń z ZUS, nowych zasad zmian formy prowadzenia działalności gospodarczej, rezydencji podatkowej, tzw. ukrytych dywidend, ulgi na robotyzację, estońskiego CIT, preferencji dla holdingów, zmian dotyczących ulg w specjalnych strefach ekonomicznych, czynnego żalu i abolicji podatkowej, czy też kosztów zmian dotyczących rodziców samotnie wychowujących dzieci, emerytów, PFRON i samorządów.

 – W ustawie są także rozwiązania, które chociaż z goła mogłyby być odbierane pozytywnie. Ale w każdym tym przepisie jest coś, co nazywamy w skrócie „tak, ale”. Można dać wiele przykładów, gdzie w ten sposób są dokonywane rozwiązania, na przykład polepszenie rozwiązań wcześniej przyjętego estońskiego CIT-u, – „tak, ale” są tu warunki, które będą trudne do zrealizowania przez mikroprzedsiębiorstwa, czy małe firmy. Inny przykład są ulgi dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. „Tak, ale” będą dotyczyć wyłącznie nowych inwestycji, a nie już istniejących. Podobnie ulga na robotyzację „tak, ale”, tylko tę przemysłową, a już nie usługową. Mamy zatem tu lawinę rozwiązań karygodnych, ale też i takie, które chciałby się poprzeć, lecz i one mają swoje poważne wady – zauważył senator Szejnfeld, moderując debatę.

Podczas dalszej dyskusji poruszono wiele tematów związanych z nowymi przepisami, takich jak np. nabycie sprawdzające, czy sankcje za nieprawidłowości w zatrudnieniu zastosowane bez przedawnienia, co może arbitralnie być używane przez administrację do nękania przedsiębiorców. Senator Adam Szejnfeld określił tę administracyjną uznaniowość, jako potencjalne narzędzie wymierzania „finansowej kary śmierci” przedsiębiorcom.

Po dyskusji na temat ustaw podatkowych ogłoszona została II część debaty, pt. „Polski Ład dla emerytów i osób w wieku emerytalnym – analiza przyjętych zmian”. W tym etapie przedstawiono dwie prezentacje: „0% PIT, dla osób które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego – czy to wystarczająca zachęta do dłuższej pracy?” którą poprowadził Oskar Sobolewski, oraz „Emerytura czy na pewno „bez podatku”? Kto na tym zyska a kto straci? Którą przedstawił Antoni Kolek.

Podczas posiedzenia, które wspólnie prowadzili senator Szejnfeld i senator Kwiatkowski, w dyskusji udział wzięło bardzo wielu senatorów, przedstawicieli partnerów społecznych oraz ekspertów, w tym między innymi: prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, prof. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Adam Niedziółka, przewodniczący Komitetu Podatkowego Krajowej Izby Gospodarczej, Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Tadeusz Zagórski oraz Józef Pyzik, Naczelna  Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Malczyk, prezes Unii Polskich Przedsiębiorców, Marek Romanowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Marek Isański, prezes Zarządu Fundacji Praw Podatnika, Wioletta Bobryk, Związek Liderów Biznesu, Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego oraz Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. Reprezentowany był także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dbacie poddano dogłębnej analizie treść ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506). W wystąpieniach przedstawiciele organizacji gospodarczych, partnerów społecznych oraz ekspertów podnoszono, iż ustawa jest tak źle napisana, że nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Powinna być całkowicie odrzucona, a prace nad reformą prawa podatkowego powinny być podjęte od nowa.

Debatę ekspercką w Senacie poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli: senator Adam Szejnfeld – przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, prof. dr hab. Adam Mariański – przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Oskar Sobolewski – ekspert Instytutu Emerytalnego.

Materiał prasowy
Fot. Biuro Senatora Adama Szejnfelda