KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 – powiat wałecki

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Szczecinku terenie, odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2021. Od dnia 25 października 2021 r. rozpoczyna się na terenie powiatu wałeckiego.

Powiatowa Komisja Lekarska w Wałczu

Siedziba: Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Wałczu, ul. Mazowiecka 2, 78-600 Wałcz

 

Miasto/Gmina Termin pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej
Miasto Wałcz 25.10 – 03.11.2021 r.
Gmina Wałcz 04.11 – 09.11.2021 r.
Gmina Człopa 10.11 – 12.11.2021 r.
Gmina Mirosławiec 13.11 – 15.11.2021 r.
Gmina Tuczno 16.11 – 17.11.2021 r.
Kobiety 18.11.2021 r.
Dzień dodatkowy 19.11.2021 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

 Co zabrać ze sobą?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe,
 • ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

 Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej mają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:
 4. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 5. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 6. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
 7. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Joanna Lipka

Rzecznik Prasowy WKU w Szczecinku