Nowe wzory licencji

Edukacja Interwencje Na sygnale Piła Podróże Wydarzenia
Urząd Miasta informuje, że w związku ze zmianą przepisów, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wraz z wypisami z licencji.
Wnioski należy pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Piły (Biuro Obsługi Interesanta – parter stanowisko nr 8) do 31 grudnia 2022 roku. Po tym terminie nieuaktualnione licencje tracą swoją ważność. W przypadku pytań bądź wątpliwości informacja telefoniczna: 67 210 42 77.
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
Aleksandra Kramkowska
podinspektor ds. polityki informacyjnej
Urząd Miasta Piły
fot. iStock