Nowy projekt Galerii BWA PP

Historia Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego podjęło kolejny projekt historyczno – edukacyjny. Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie nosi tytuł: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” i zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.
Cykl wykładów o niepospolitych osobach, które zapisały się w historii miast, gmin i całego naszego regionu pilskiego to jeden z elementów projektu realizowanego przez BWA PP. Zadanie nosi tytuł: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego realizuje to działanie w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie – „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Prelekcje odbyły się w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu oraz Wyrzysku – informuje BWA PP.
– Realizowanym projektem pragniemy przypomnieć sylwetki bohaterów regionu pilskiego, którzy zapisali się w naszej historii. Prelekcje to jeden z elementów zadania. Kolejnym – zrealizowanym we współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu – jest m.in. wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawiamy sylwetki 40 takich osób. W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o
Michale Drzymale, ks. Bolesławie Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Maksymilianie Bartschu, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych. Opracowaliśmy także materiały edukacyjne z myślą o uczestnikach inicjowanych w miastach i miasteczkach regionu prelekcji. Wykłady poświęcone są historii regionu pilskiego. Swym zakresem materiał obejmuje ważne osobistości i wydarzenia
historyczne, ważne zabytki powiatu pilskiego, a także jego historię od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1755, aż do końca lat 80-tych XX wieku. Prelekcje zaplanowane są w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu oraz Wyrzysku – informuje BWA PP.
W ramach projektu zakupiony został także monitor interaktywny do prezentacji przygotowanych materiałów, a także do stworzenia wystawy multimedialnej „Powiat pilski dawniej i dziś – ludzie, wydarzenia, zabytki”, która prezentowana będzie do końca realizacji projektu, tj. do 30 listopada br.
– Obecnie zapraszamy mieszkańców i młodzież szkół z terenu powiatu do udziału w konferencji naukowej „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Konferencja odbędzie się 17 listopada i będzie połączona z udostępnieniem zwiedzającym wystawy czasowej – z wykorzystaniem m.in. zakupionego monitora interaktywnego. Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”. W programie tego spotkania znajdą się m.in. wykłady:
  • Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego – prelegent Jacek Stróżyński;
  • Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego – prelegent Maciej Usurski;
  • Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów – prelegent Marek Fijałkowski,
  • Lata 1920 – 1945 na ziemi pilskiej – prelegent Marek Fijałkowski;
  • Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej – prelegent Maria Bochan.
Projekt ma służyć przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.
Zachęcamy do udziału w wykładach i w konferencji.
Więcej o projekcie na stronie internetowej Galerii BWA PP: www.galeriabwa.pila.pl w zakładce PATRIOTYZM JUTRA 2022.