Nowy projekt MOPS “Czas na rodzinę”

Piła Wydarzenia
PIŁA. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile rozpoczął realizację projektu “Czas na rodzinę”, czyli pomoc pedagogiczna i psychologiczna z których może skorzystać każda pilska rodzina, bez względu na kryterium dochodowe.
“Czas na rodzinę” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Mandatu Terytorialnego Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion złotych. Wkład gminy Piła wynosi 50 tysięcy złotych.
W ramach projektu “Czas na rodzinę” świadczone będą następujące usługi:
– poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dorosłych prowadzone w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
– grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna;
– utworzenie 4 grup samopomocowych ? “Kawiarenka dla mam”;
– “Szkoła dla rodziców” ? warsztaty dla 140 osób;
– wsparcie psychologa ? specjalisty ds. dzieci.
Projekt ma wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów natury pedagogicznej i psychologicznej, głównie poprzez poprawienie relacji w rodzinie, zapobieganie kłopotom dzieci w środowisku szkolnym, pomaganie im bez zbędnych zakłóceń rozwijać się, uczyć i osiągać cele społeczne. Jest to kwestia nauczenia się rozmawiania z dziećmi, wychwytywania własnych błędów, podejmowania różnego rodzaju prób które mają im te relacje poprawiać a także pomagać rodzicom w tym, żeby we właściwy sposób wspierali swoje dzieci w pokonywaniu trudności które nas wszystkich codziennie spotykają mówi Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.
Projekt rozpocznie się od 1 września bieżącego roku i będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 roku.
Red.
źródło:   http://www.pila.pl/