Odznaczenia dla zasłużonych

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Prezydent RP Andrzej Duda nadał zasłużonym mieszkańcom Wałcza odznaczenia, które w imieniu głowy państwa wręczył w obecności burmistrza Wałcza Macieja Żebrowskiego wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

W Urzędzie Miasta 7 września odbyła się miła uroczystość. W towarzystwie inicjatorów nadania odznaczeń zjawili się sami wyróżnieni, których witał burmistrz, a aktu odznaczenia dokonał wicewojewoda.

Prezydent RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej złotym medalem za długoletnią służbę wyróżnił Cecylię Bielejec, Krystynę Sowę i Jana Furtacza. Za zasługi dla Niepodległej medalem stulecia odzyskania niepodległości odznaczono Przemysława Bartosika. Natomiast szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przyznał dyplom „Weterana walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” Januszowi Zwolińskiemu.

– Osoby które otrzymały dzisiaj odznaczenia są to osoby wyjątkowe – mówił Marek Subocz. – Są to ludzie wpisujące się bardzo mocno w historię i działalność społeczną naszego miasta. Te odznaczenia są formą podziękowania za ogromny wkład w rozwój małej, lokalnej społeczności. Jedne odznaczone osoby tworzą historię, inne o tej historii piszą, a wszyscy przyczyniają się do budowania tożsamości związanej z danym miejscem i tworzeniu małej ojczyzny. Jesteście wzorem do naśladowania.

piotr  
(M.K)

Tekst i zdjęcie: (extrawalcz.pl)