Ogromny rozmiar szkód

Najnowsze Piła Wydarzenia
W budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile odbyła się narada kierowników i nadleśniczych pilskiej dyrekcji. Miała ona na celu wstępne szacowanie szkód, które wyrządził Orkan Dudley oraz przygotowanie planu dalszego postępowania. Rozmiar szkód jest jednym z największych z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie.
Wstępnie oszacowane szkody to około 0.5 mln m3 drewna. Przed leśnikami stoją wyjątkowo trudne zadania:
  • powalone i połamane drzewa stwarzają szczególne zagrożenia, występują w nich nieprzewidywalne naprężenia i niekontrolowane pęknięcia,
  • w pierwszej kolejności usuwane są powalone drzewa wzdłuż dróg publicznych,
  • następnie będą usuwane drzewa z ciągów komunikacyjnych, tak aby udostępnić las do dalszych prac porządkowych
  • usuwanie powalonych drzew to bardzo trudna i czasochłonna praca.
Apelujemy Państwa o ostrożność, z uwagi na występujące w lasach uszkodzenia i wynikające z tego faktu zagrożenia, poszczególne nadleśnictwa mogą wprowadzać czasowe zakazy wstępu do lasu.
  • fot.M.Bajsarowicz, https://www.facebook.com/RDLP.Pila/