Orzeczenie o niepełnosprawności ważne dłużej

Najnowsze Wydarzenia

Wydłużone ze względu na pandemię orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność będą tracić ważność stopniowo.

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona przepisy, podstawie których orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność

  • upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w 2021 r., zachowają zaś ważność do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do wejścia w życie nowego przepisu – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

rp.pl