Rajd pieszy śladem niemieckich fortyfikacji z okresu II wojny światowej.

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na wspólną wyprawę śladem niemieckich fortyfikacji broniących dawniej dostępu do miasta od wschodu. Startujemy autobusem o 10:00 z placu Zwycięstwa i jedziemy na ,,Przedmoście”.
Idziemy pieszo od Leszkowa przez poligon, dalej jeziorami do ostatniego schronu bojowego przy szosie na Złotów. Wracamy drugim brzegiem jeziora ,,Płotki” i dzięki uprzejmości MOSIR Piła robimy na koniec rajdu ognisko na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego ,,PŁOTKI”. Autobus odwozi nas na plac Zwycięstwa.
WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Opłata za uczestnictwo 10 zł od osoby (zawiera opłatę za przejazd oraz koszt ubezpieczenia), zbieramy przy wsiadaniu do autobusu, prosimy przygotować odliczoną kwotę.
W suchy prowiant i mokre picie na trasę oraz kiełbaski na ognisko każdy uczestnik zaopatruje się we własnym zakresie.
Z uwagi na ograniczoną pojemność autobusu obowiązują zapisy – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko uczestnika należy wysłać na adres rajd@pmw.pila.pl do godziny 23:59 w dniu 21.04.2023.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym z przypisanym numerem na liście uczestników. Potwierdzenia wysyłane będą najdalej w kolejnym dniu po zgłoszeniu.
Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia biorą udział będąc pod opieką osoby dorosłej – pełnoprawnego opiekuna.
Do zobaczenia!!!
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Organizatorem wyprawy jest Pilskie Muzeum Wojskowe.
2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Dane osobowe Uczestników zostaną w sposób trwały usunięte z systemów Organizatora do dnia 30.04.2023.
4. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
5. Przekazane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji o wyprawie oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników wyprawy w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
Pilskie Muzeum Wojskowe