Ośrodek Radioterapii w Pile ruszy w drugiej połowie roku

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W Ośrodku Radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile odbyło się  Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne. Rozmawiano m.in. o potrzebie  decentralizacji w ochronie zdrowia oraz o właściwej dostępności pacjentów do regionalnych placówek onkologicznych. Jedną z nich jest Ośrodek Radioterapii w Pile.

Ośrodek Radioterapii w Pile jest drugą, po Kaliszu, filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

– Dokładamy wszelkich starań, by filia w Pile była placówką o najwyższych standardach, zapewniającą nowoczesne leczenie onkologiczne. Zmagający się z chorobami nowotworowymi pacjenci nie mogą pokonywać dużych dystansów, by dostać się na leczenie, stąd ogromna potrzeba rozwoju regionalnych ośrodków. Bliskość kompleksowego ośrodka to nie tylko krótszy czas podróży, ale i wyeliminowanie wszelkiego typu niedogodności utrudniających swobodny dostęp do leczenia ? mówi prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

W Ośrodku Radioterapii w Pile, docelowo będzie leczyć się około 120 pacjentów dziennie, głównie z północnej Wielkopolski. Dotychczas musieli oni jeździć na radioterapię do Poznania, Bydgoszczy czy Szczecina.

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. ?Ten ośrodek spowodował, że kończymy etap dywersyfikacji leczenia radioterapią na terenie województwa wielkopolskiego. Na tym jednak nie poprzestajemy. Są kolejne marzenia, które będziemy realizować. Idąc w kierunku protonoterapii i tego, żeby rozwijać w Pile onkologiczny dostęp do  radioonkologii. Te kwestie będą jeszcze przedmiotem dyskusji z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem i całym zarządem. Podejmiemy takie decyzje, aby mieszkańcy północnej Wielkopolski mieli równe szanse na odzyskanie zdrowia.

Ośrodek Radioterapii wybudowany został na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile. Jest efektem porozumienia o współpracy pomiędzy WCO, Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile oraz Gminą Piła. Koszt jego budowy wyniósł ponad 21 mln złotych. Pierwszym pełnoetatowym lekarzem i zarazem szefem pilskiego ośrodka jest  dr Agnieszka Żyromska (poprzednio pracowała w Centrum Onkologii w Bydgoszczy). W pierwszym okresie funkcjonowania ośrodka personel lekarski ma liczyć od 3 do 5 specjalistów.

 Profesor Malicki: -Pani doktor podjęła różnorodne kroki w kierunku rekrutacji personelu. Dzisiaj nie rozpoczniemy jeszcze radioterapii, ale już rozpoczęliśmy działalność poradnianą i tę w zakresie konsyliów. Dwóch kolegów z WCO co tydzień przyjeżdża do Piły na konsultacje. Rekrutujemy również grupę  elektroradiologów, którzy będą pracować z aparatami do radioterapii. Jeden akcelerator jest całkowicie  zainstalowany, drugi  jest w trakcie montażu. Prace instalacyjno ?aparaturowe powinny zakończyć się w pierwszej połowie roku. A w pierwszej części drugiego półrocza zacznie działać radioterapia.

(Red.)