Pani Irena świętował setne urodziny!

Najnowsze Piła Senior Wydarzenia
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pile Pan Grzegorz Płachta z okazji ukończenia w dniu 5 czerwca 2022 roku 100 lat życia przez Panią Irenę Grzewkę, wręczył Szanownej Jubilatce oprócz bukietu kwiatów gratulacje od Prezes KRUS oraz zawiadomienie o przyznaniu dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.
Pani Irena Grzewka urodziła się 05.06.1922 roku w Rosku, gdzie spędziła całe swoje życie. Zapamiętana została przez najbliższych jako osoba bardzo elegancka, zwracająca uwagę na wygląd.
Obecnie Pani Irena pozostaje pod opieką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, gdzie swój jubileusz obchodzi już od soboty.
Z najlepszymi życzeniami dla Szanownej Jubilatki przybyła również Pani Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia wraz z pracownikami. Dostojnej jubilatce życzymy 200 lat.
  • Anna Furmańczyk, Główny specjalista, Koordynator OR KRUS w Poznaniu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania