Pani Janina i pan Leszek mieli najcelniejsze oko

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia

PIŁA. Strzelecki Klub Sportowy Inter – Continental Piła, przy wsparciu Powiatu Pilskiego – Starostwa Powiatowego w Pile w ramach popularyzacji strzelectwa sportowego i aktywizacji osób po 50. roku życia, zorganizował warsztaty strzeleckie.

Uczestnicy strzelali z karabinków pneumatycznych sportowych oraz dla urozmaicenia – także z karabinków i pistoletów pneumatycznych, całkowicie przypominających broń bojową. Najlepsi strzelcy wzięli udział w Mistrzostwach Seniorów w Strzelectwie Sportowym.

Janina Biernacka

Miejsca na podium zajęli, wśród kobiet: I Janina Bernacka, II Majka Wojakiewicz, III Irena Jadach, wśród mężczyzn: I Leszek Remesz, II Marek Belak, III Józef Wójcik.

Leszek Remesz

Powiat Pilski/(Red.)