Partnerstwo dla rozwoju Krajny – warsztaty dla mieszkańców

Najnowsze Piła Wydarzenia Złotów

POWIAT PILSKI. W Białośliwiu i Łobżenicy odbyły się  pierwsze warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej dla ?Partnerstwo dla rozwoju Krajny?.

W skład Partnerstwa wchodzi dzisiaj już 8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego:   Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz  gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. ?Partnerstwo dla rozwoju Krajna? bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.  

– Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców Związku Miast Polskich. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców ? mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Warsztaty z mieszkańcami są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, potrzeby, słabe jak i mocne strony gmin, w których żyją i pracują oraz zgłosić swoje pomysły.  
– Takie spotkania są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych dla poszczególnych gmin, jak i ponadregionalnych ? dodaje starosta pilski.  
W warsztatach uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich: Justyna Pietrzykowska i Mirosław Mękarski.

– Dokonaliśmy już analizy ankiet, które wcześniej wypełniali mieszkańcy. Pokazują one popyt i podaż usług rynkowych i publicznych na tym terenie. Obecne warsztaty z mieszkańcami dotyczyły analizy deficytów i problemów. Takie spotkania są potrzebne do opracowania projektów inwestycyjnych ? mówi Justyna Pietrzykowska.    

W warsztatach wzięła udział także radna Rady Powiatu w Pile Ewa Ramusiewicz.
– Gmina Wysoka, której jestem mieszkanką również przystąpiła do Partnerstwa. Korzyści dla mieszkańców będą w aspekcie finansowym, społecznym i wizerunkowym ? twierdzi.  

Pozytywnie o projekcie mówi także Iwona Schulz, również radna Rady Powiatu w Pile, mieszkanka Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk,
– To cenny projekt z wielu powodów. Po raz pierwszy uczestniczę w przedsięwzięciu,  w którym to mieszkańcy są pytani o swoje potrzeby i mogą zgłaszać swoje pomysły , dotyczące tego jak żyć lepiej. Mam nadzieję, że to pomoże zatrzymać wielu młodych ludzi w naszych gminach, aby z nimi związali swoje życie zawodowe i osobiste.

W warsztatach brała udział także radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa.

Powiat Pilski