Partnerstwo dla rozwoju Krajny

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Polityka Środowisko Wydarzenia Złotów
Stowarzyszenie Partnerstwo dla rozwoju Krajny szansą na podniesienie komfortu życia mieszkańców. To kolejny etap realizowanego przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile, wspólnie z Powiat Złotowski i gminami: Łobżenica gmina, Wyrzysk gmina, Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Gmina Białośliwie, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Lipka i Gmina Zakrzewo, pilotażowego projektu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej-Centrum Wsparcia Doradczego.
W ubiegłym tygodniu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Partnerstwo dla rozwoju Krajny, podczas którego dokonano wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej. Nakreślono również plan działania na najbliższy czas i priorytetowe cele, jakie samorządy chcą wspólnie realizować.
To między innymi turystyka (rewitalizacja Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, nowe ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe), rozbudowa infrastruktury drogowej, opieka zdrowotna (programy profilaktyki zdrowotnej), edukacja (dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców) czy usługi społeczne (projekty dla seniorów).
Jednym słowem Partnerstwo dla rozwoju Krajny ma podnieść komfort życia mieszkańców i atrakcyjność gospodarczą powiatów i gmin biorących w nim udział. Samorządy będą miały możliwość sięgania po dodatkowe środki, także specjalnie dedykowane na takie projekty.
Ważne, jest także to, że w ramach tej inicjatywy to również sami mieszkańcy mogą decydować o kierunkach rozwoju i zgłaszać swoje pomysły i potrzeby.