PIŁA: System umożliwi udostępnienie Pacjentom dwóch usług: e-Rejestracji i e-Dokumentacji

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

W Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica zakończyła się budowa nowej serwerowni. Utworzony w ramach Projektu system, umożliwi udostępnienie Pacjentom dwóch usług: e-Rejestracji i e-Dokumentacji.

– W maju br. Szpital Specjalistyczny w Pile został uznany za operatora usług kluczowych. Nakłada to na szpital szereg obowiązków dotyczących podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa. Nowa serwerownia, w znacznym stopniu, przyczyni się do realizacji nowych wyzwań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – mówi Artur Rachuba, kierownik Działu Informatyki.

***

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu unijnego: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacja zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto, możliwe będzie również udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Budowana Platforma Regionalna (PR) – służąca bezpośrednio Pacjentom – zapewni koordynowany regionalny system wymiany, udostępniania EDM i danych na terenie wielkopolski oraz współpracę z innymi PR, Platformami P oraz rejestrami centralnymi w zakresie EDM.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

***

Umowa na realizację inwestycji została zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica i Powiatem Pilskim.

red. szpital

Źródło/więcej informacji o projekcie:

http://szpitalewielkopolski.pl/projekty-elektroniczna-dokumentacja-medyczna

źródło: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica