Poprawka sprawozdania. Na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

Chodzież Interwencje Najnowsze Polityka Wydarzenia
Z inicjatywy Powiatu Chodzieskiego, złożono wniosek o wprowadzenie poprawki do Sprawozdania Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o pilnym rządowym projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
Pod koniec kwietnia do obiektu powiatowego w Szamocinie, starosta chodzieski przyjął ukraińskie dzieci, uciekające z terenów objętych działaniami wojennymi. Budynek obecnie nie ma statusu jednostki systemu pieczy zastępczej, nie ma ochrony taryfowej, w związku z czym Starostwo zostało obciążone wzrostem cen energii o 770 %.
Zgodnie z poprawką, sprawozdanie uwzględniałoby również podmioty, które w nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego sprawują opiekę nad dziećmi i ich opiekunami, będącymi uchodźcami z Ukrainy.
Poprawkę złożyła w sejmie Posłanka na Sejm Maria Małgorzata Janyska.