PILSKI AKCENT PODCZAS WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA POLICJI

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych oraz medali i awansów na wyższe stopnie policyjne. Wśród uczestników byli również funkcjonariusze i pracownicy pilskiej jednostki, a także prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat.

W uroczystości brał udział także Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski, który otrzymał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu awans na wyższy stopień policyjny – młodszego inspektora.

Podczas obchodów wyróżniony został też Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku podkom. Dominik Pleśniak, który otrzymał brązową odznakę „Zasłużony Policjant”. W trakcie uroczystości odznaczeni zostali również pracownicy cywilni. Wyróżnienie w postaci brązowego medalu za „Zasługi dla Policji” odebrała Małgorzata Kowalska, która pracuje w strukturach Wydziału Ogólnego pilskiej jednostki.

Brązowy medal za „Zasługi dla Policji” został wręczony również Prezesowi Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Grzegorzowi Rzymskiemu, który od wielu lat wspiera i wspomaga funkcjonowanie zarówno Komendy Powiatowej Policji w Pile, jak i innych jednostek garnizonu wielkopolskiego.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Dariusz Augustyniak Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych podkreślił, że najważniejszy w naszej służbie jest człowiek. Bez zaangażowania i poświęcenia policjantów, realizacja zamierzonych celów nie byłaby możliwa.

Komendant Główny i Wojewódzki Policji podkreślali znaczenie znakomitej współpracy, zarówno pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak również z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej każdego szczebla.

Maciej Święcichowski (KWP) / st. sierż. Wojciech Zeszot

fot. podinsp. Iwona Liszczyńska oraz sierż. szt. Łukasz Kędziora (KWP)