Pochowany za życia

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Na cmentarzu wojennym w Złotowie znajduje się mogiła jednego z najpopularniejszych aktorów Ryszarda Pietruskiego.

Aktor znany jest z takich filmów jak ?Prawo i pięść.?, ?Rejs? oraz seriali ?Czarne Chmury.?, ?Wakacje z duchami.?, ?Czterdziestolatek.? Pan Ryszard Pietruski był żołnierzem 4. Dywizji im. Jana Kilińskiego, brał udział w walkach min. o Złotów i Kołobrzeg.

Omyłkowo dostał się na listę poległych. Dlatego też, jego dane zostały w ewidencji cmentarza złotowskiego.

Aktor prawdopodobnie, po wojnie, ?odwiedził? swój grób. Pewne natomiast jest to, że do śmierci (1996 r.) przechowywał zdjęcie swojej mogiły ze Złotowa.

Źródło: Złotowski Dom Kultury

(Red.)