Podpisano umowę na budowę bieżni lekkoatletycznej

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W piątek, 31 marca br., w Urzędzie Miejskim Trzcianki została podpisana umowa między Burmistrzem Trzcianki Krzysztofem W. Jaworskim, a firmą MATEJKO DEVELOPMENT” sp. z o.o. z Czapury na przebudowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym przy ul. Piotra Skargi w Trzciance.

Projekt uwzględniać ma m.in. budowę:
• bieżni okrężnej 400 m 4-torowej z rowem z wodą, z bieżnią prostą 6-torową
o dł. 130 m,
• rzutni: do pchnięcia kulą, młotem oraz oszczepem,
• skoczni do skoku w dal i trójskoku,
• instalacji teletechnicznych,
• zagospodarowania terenu stadionu.

Rozpoczęcie robót na obiekcie ruszy w połowie kwietnia br. Całkowita wartość zadania wynosi 6 261 188,00 zł. z czego wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 opiewa na kwotę 3 130 500,00 zł.

Planowo inwestycja zostanie zrealizowana do 30 października 2023 roku.

UM Trzcianka