PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW W ROKU 2022

Najnowsze Piła Wydarzenia

PILA. W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pile odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów za rok 2022. W naradzie brał udział Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, zaproszeni goście oraz funkcjonariusze pilskiej jednostki.

Wczoraj, po godzinie 10 w sali konferencyjnej pilskiej jednostki rozpoczęła się odprawa służbowa poświęcona omówieniu wyników pracy policjantów w roku 2022. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu pilskiego, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących na co dzień z pilską jednostką oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Pile, Komisariatu Policji w Wyrzysku oraz podległych posterunków.

Na samym początku Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski przywitał obecnych gości i podziękował im za przybycie. Pierwsza część odprawy składała się z omówienia wyników pionu prewencji, które przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile podinsp. Robert Kossak. Następnie efekty służby pionu kryminalnego przedstawiła Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska. Ostatnia część odprawy poświęcona była pionowi logistyki, który omówił Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski.

Szef pilskich policjantów podczas swojego wystąpienia podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich codzienne zaangażowanie, które zapewnia mieszkańcom powiatu pilskiego odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dodał również, że wiele policyjnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności odbywa się we współpracy z innymi służbami, samorządami oraz instytucjami, do których skierował serdecznie podziękowania.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu podziękował pracownikom cywilnym i policjantom pilskiej jednostki za trud włożony w realizację codziennych zadań. Wyraził przekonanie, że funkcjonariusze w Wielkopolsce wykonują swoje obowiązki zawsze w interesie obywateli, a priorytetem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie zabrakło również podziękowań skierowanych do przedstawicieli samorządów, służb i instytucji za współpracę, bez której nie można byłoby osiągnąć takich efektów w służbie.

W roku 2022 pilscy funkcjonariusze odnotowali ponad 20 tysięcy zgłoszeń. Oznacza to, że średnio w miesiącu przeprowadzili ponad 1700 interwencji, a dziennie aż 56.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w całym roku wykonali ponad 60 tysięcy badań stanu trzeźwości kierowców, ujawniając przy tym 173 nietrzeźwych. Natomiast policjanci służby patrolowej oraz dzielnicowi na terenie całego powiatu zatrzymali kolejnych 153 kierowców pod wpływem alkoholu.

Na terenie całego powiatu w roku ubiegłym miały miejsce 1162 zdarzenia drogowe, z czego 1124 były kolizjami. W roku ubiegłym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego odnotowali 38 wypadków drogowych, w których zostało rannych 36 osób, a 8 poniosło śmierć.

W roku 2022, w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Pile przebywało łącznie 2030 osób. Wśród nich 1237 osób było zatrzymanych w związku z popełnionymi przestępstwami lub poszukiwaniami. Pozostałe 793 osoby zostały doprowadzone celem wytrzeźwienia.

Pion kryminalny w ubiegłym roku zabezpieczył ponad 66 kilogramów narkotyków, co jest wyższą wartością niż w roku 2021 aż o 45 kilogramów. Czarnorynkowa ich wartość szacowana jest na 2 miliony złotych. Funkcjonariusze odnotowali również duży wzrost wartości zabezpieczonego mienia, która za rok ubiegły wynosi ponad 3,5 miliona złotych.

W roku ubiegłym Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski mianował na wyższe stanowiska służbowe 86 funkcjonariuszy. Natomiast awans na wyższy stopień służbowy otrzymało aż 111 policjantów.

st. sierż. Wojciech Zeszot