Polska dobrze inwestuje Fundusze Europejskie i chroni budżet UE

Biznes Inwestycje kraj Polityka

Polska od lat jest liderem w inwestowaniu Funduszy Europejskich. Wsparcie unijne i środki krajowe przeznaczamy na efektywnie oraz zgodnie z przepisami unijnymi i polskimi realizowanie najpotrzebniejszych inwestycji dla Polski – dróg, kolei, wsparcie przedsiębiorczości, edukację, ochronę środowiska, energetykę.

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej celem rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości może być wyłącznie ochrona budżetu. Polska ma wysokie standardy ochrony pieniędzy publicznych przed korupcją i malwersacjami. Potwierdzają to raporty roczne unijnej służby antykorupcyjnej OLAF. Ochrona budżetu jest celem tak Unii jak i Polski.

-Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w Polsce wielokrotnie sprawdzały unijne instytucje, na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy. Jesteśmy krajem, który ma jeden z najniższych odsetków błędów przy inwestowaniu unijnych funduszy – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Aktualnie z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 97 327 inwestycji o łącznej wartości 554,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 337,2 mld zł, czyli 93,7 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 349,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 226,4 mld zł, co stanowi 62,9 procent alokacji.

 

  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej