Pomagamy, wspieramy, edukujemy

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile realizuje projekt pn. “Kancelaria społeczna Parasol. Pomagamy, wspieramy, edukujemy”, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest jednym z dwóch programów kierowanych do organizacji społecznych, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG). Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt pn. “Kancelaria społeczna Parasol. Pomagamy, wspieramy, edukujemy” obejmuje:

1. Udzielanie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – pomoc skierowana do osób zadłużonych, zagrożonych wykluczeniem, żyjących w ubóstwie, a także dla seniorów oraz osób doświadczających dyskryminacji i przemocy.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Obywatelskiego, ul. Zygmunta Starego 1 (budynek dworca PKP w Pile, I piętro).
Dyżur prawnika w soboty w godz. 14:30 – 17:30.

2. Udzielanie wsparcia psychologicznego – pomoc skierowana do osób
w trudnych sytuacjach życiowych, dla osób zadłużonych, żyjących w ubóstwie,
osób zagrożonych wykluczeniem.
Miejsce: siedziba Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, Piła,
ul. Długosza 33.

3. Edukacja prawno-obywatelska i ekonomiczna – głównymi odbiorcami tych
usług będą seniorzy (np. członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych), a także młodzież licealna.
Miejsce: teren powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i pilskiego.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego, Piła, ul. Zygmunta Starego 1 (budynek dworca PKP, I piętro)
https://www.facebook.com/poradyprawnepila, tel. 517 463 547

Program przewiduje następujące zagadnienia edukacyjne:
– idea społeczeństwa obywatelskiego,
– prawa i obowiązki obywatela,
– oddłużenie, upadłość konsumencka,
– ochrona danych osobowych (“kradzież tożsamości”),
– nieuczciwe praktyki przedsiębiorców,
– oszustwa na szkodę osób starszych,
– prawo spadkowe,
– ochrona praw lokatorów i prawo sąsiedzkie,
– prawa i obowiązki konsumenta,
– odwrócony kredyt hipoteczny.

Istnieje także możliwość rozszerzenia proponowanych zagadnień o inne,
stosownie do potrzeb uczestników.

Projekt realizowany będzie przy współpracy prawników, psychologów i wolontariuszy.
Realizacja projektu obejmuje okres od grudnia 2021 r. do października 2023 r. Łącznie zaangażujemy w jego realizację 350 osób.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obywatelskiego Pile powstało w 2005 r. z inicjatywy śp. Aleksandry Błażejewskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Piły. Zajmujemy się głównie udzielaniem bezpłatnych porad prawnych oraz wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych oraz matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.

Od powstania Stowarzyszenie udzieliło kilku tysięcy bezpłatnych porad prawnych. Realizowało projekty pn. “Udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym” oraz prowadziło Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Pilskiego.

Nieprzerwanie od 2016 r., Stowarzyszenie realizuje umowę z Gminą Piła pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez udzielanie porad (prawnych, obywatelskich) dla mieszkańców miasta Piły znajdujących się w trudnej sytuacji”. Dzięki wsparciu Prezydenta Piły dra Piotra Głowskiego i dotacjom z Urzędu Miasta, mieszkańcy Piły mogą bezpłatnie korzystać z porad prawnych i obywatelskich.

Stowarzyszenie utrzymuje się dzięki składkom członkowskim, darowiznom i dotacjom (granty). Aktualnie w Stowarzyszeniu skupiamy 20 członków. Porady prawne udzielane są w każdy poniedziałek, w godzinach od 16 do 18 w siedzibie Stowarzyszenia (budynek dworca PKP Piła, I piętro).

 

Materiał prasowy