Ponad 1360 miejsc zagrożonych na przestrzeni 3 lat

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Funkcjonująca od 2016 roku na terenie kraju Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala w łatwy sposób przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, które w odczuciu lokalnej społeczności mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Analiza danych od samego początku funkcjonowania KMZB pokazuje, że mieszkańcy wskazali 1364 miejsca zagrożone. Od początku 2019 roku odnotowano 484 zgłoszenia, z czego 257 zostało potwierdzonych, potwierdzonych i wyeliminowanych 29, 89 stanowiło żart lub pomyłkę i 109 nie zostało potwierdzonych.

Podział zaznaczonych w tym roku miejsc zagrożonych ze względu na obszar przedstawia się następująco:

  • miasto i gmina Chodzież ? 361;
  • miasto i gmina Szamocin ? 38;
  • miasto i gmina Margonin ? 9;
  • gmina Budzyń ? 76.

Nadal najczęstszym problemem, z którym borykają się mieszkańcy naszego powiatu jest nieprawidłowe parkowanie (123 zaznaczenia). Kolejnymi istotnymi zagrożeniami wskazywanymi przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa są: przekraczanie dozwolonej prędkości (156 zaznaczeń), niewłaściwa infrastruktura drogowa(61 zaznaczeń), czy dzikie wysypiska śmieci (36 zaznaczeń). Mieszkańcy wskazują ponadto na używanie środków odurzających, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, wałęsające się bezpańskie psy, ale także na inne zagrożenia.

Należy podkreślić, że nie wszystkie umiejscowione na platformie cyfrowej miejsca zagrożone znalazły swoje potwierdzenie w trakcie weryfikacji prowadzonej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że narzędzie to nie służy do zgłaszania interwencji wymagających natychmiastowego działania Policji. W tym celu należy skorzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

KPP Chodzież