Ponad 7,2 mln zł na „wypięknienie” wielkopolskiej wsi

Biznes Inwestycje kraj Najnowsze Środowisko Wydarzenia
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zgłoszonych do XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Do 170 sołectw z Województwa Wielkopolskiego trafi ponad 7,2 mln zł.
XII edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego w ramach Samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” umożliwia pozyskanie środków przez sołectwa z pośrednictwem gmin na realizację zadań projektowych w ich „małych
ojczyznach”. Dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Udział w
konkursie to także wspaniała okazja do integracji społeczności wiejskiej i aktywizacji jej członków. Różnorodność zgłoszonych projektów udowadnia bogactwo pomysłów na zmianę wspólnej przestrzeni oraz troskę o dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.
Kolejna edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” daje szansę na zmianę wspólnej przestrzeni, w której żyją społeczności wiejskie. Wsie i miejscowości do 5 tys. mieszkańców mogły uzyskać do 50 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu. W tegorocznej
edycji dofinansowanie otrzymało 170 projektów, których łączna kwota dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi ponad 7,2 mln zł. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony lokalnych samorządów, wiele z nich co roku zgłasza projekty wspierając tym samym inicjatywy i pomysły swoich mieszkańców. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski Do konkursu zgłoszono 252 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 170 projektów do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł dla pojedynczego projektu. Kwota wynosząca ponad 7,2 mln zł jest najwyższą przeznaczoną podczas realizacji konkursu.
Projekty, które otrzymają dofinasowanie w ramach XII edycji wzbogacą krajobraz wielkopolskich wsi i małych miejscowości. Społeczności lokalne biorące udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi są przykładem dla sołectw i małych miejscowości niebędących członkami programu, że udział w nim przynosi wymierne korzyści i jest ogromną pomocą w
rozwoju wspólnej przestrzeni życia. – dodaje Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” nie tylko wpływa na poprawę wizerunku wielkopolskich sołectw poprzez urządzenie, na nowo przestrzeni publicznej, ale to również realizowane przez organizacje pozarządowe imprezy wiejskie integrujące lokalne
społeczności. Projekty dofinansowane w ramach programu służą kultywowaniu tradycji i historii, tak bogatych w naszym województwie. Ponadto sołectwa aktywnie uczestniczą opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju, które ułatwiają ich dalszy rozwój.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego