Ponad 90 milionów na inwestycje

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Ponad 360 milionów złotych wyniesie dochód Piły w 2023 roku. Łączna kwota wydatków szacowana jest na ponad 410 milionów złotych, z czego ponad 96 milionów to wartość inwestycji zaplanowanych na najbliższe 12 miesięcy.

  • – Kiedy jako samorządowcy chcemy ocenić jakie mamy budżety, pojawiają się uczucia ambiwalentne. Z jednej strony pojawiają się głosy że jest katastrofalnie, a z drugiej są takie kwoty dotyczące działań inwestycyjnych, które nigdy się nie pojawiały. Bo jeśli uznamy, że w Pile to nie tylko budżet miasta, ale również naszych spółek, to mamy około 150 milionów złotych na inwestycje. W tym niezwykle ważna budowa strefy przemysłowej na lotnisku i związaną z tymi zadaniami budowę zachodniej obwodnicy miasta, która spełni niezwykle ważną rolę w układzie komunikacyjnym Piły. Z drugiej strony są wydatki bieżące, na które w większości zabrano nam pieniądze, a to oznacza, że taka polityka ma niewiele wspólnego z samorządnością. Nasze krytyczne głosy dotyczą nie tylko pieniędzy, ale również funkcjonowania samorządów i możliwości decydowania o tym, co mamy zrobić oraz jakie inwestycje i ile mamy ich zrealizować – ocenia prezydent Piły Piotr Głowski.

Wpływ na ostateczne wielkości projektu budżetu na 2023 rok miało m.in. znaczące obniżenie dochodów gmin w stosunku do ostatnich lat, choćby ze względu na przeniesienie programu Rodzina 500 Plus od czerwca 2022 r. do ZUS, ograniczenie wpływów w udziale PIT w związku z wprowadzeniem programu Polski Ład czy zaniechanie przekazania środków subwencji rozwojowej w 2023 roku, a z drugiej strony zaplanowanie na ten sam okres znaczących kwot dotacji ze środków zewnętrznych. Wpływ na wielkość budżetu ma też wysoka inflacja, wysokie stawki WIBOR oraz duże podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Jednak mimo tych trudności plany inwestycyjne Piły są imponujące.

  • – Budżet bardzo ambitny w kwotach i wielkościach oraz w zakresie rzeczowym. Rozpoczynamy ponad 40 inwestycjami, a w przyszłym roku przewidzieliśmy wykonanie ponad 50 zadań o różnym charakterze, skierowanych do osób niepełnosprawnych, starszych, do młodzieży i wszystkich mieszkańców korzystających z obiektów miejskich – informuje Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła.

E. Ślugajska zaznacza jednocześnie, że w najbliższych dniach budżet inwestycyjny na najbliższe 12 miesięcy, zwiększy się o kolejne dziesiątki milionów złotych.

  • – Jesteśmy w przeddzień podpisania nowych umów, a także uzyskaliśmy promesę na sfinansowanie największej inwestycji w zakresie Strefy Przemysłowej Piła Lotnisko. Tej kwoty nie mamy wpisanej w budżecie i będziemy ją wprowadzać w trybie nadzwyczajnym podczas najbliższej sesji Rady Miasta Piły. Wartość tego projektu sięga blisko 60 milionów złotych – informuje skarbniczka gminy Piła.
Wybrane inwestycje prezentujemy w galerii: Ponad 90 milionów na inwestycje. Ambitny budżet Piły na 2023 rok. – UM Piła (www.pila.pl)