Popołudnie pełne fascynujących opowieści. Wśród gości: Marcin z Lasu

Edukacja Najnowsze Piła Środowisko Wydarzenia Zwierzęta
Co wspólnego mają ryś, wilk, żubr, łoś i człowiek? Najprostsza odpowiedź to: PRZESTRZEŃ. Ścieżki wszystkich dużych ssaków występujących w naszym regionie – w tym człowieka – przecinają się coraz częściej, a znalezienie w czasie spaceru po lesie tropów wilka czy rysia, choć nadal fascynujące, przestało być zdarzeniem nadzwyczajnym.
Potrzeby współczesnego człowieka czasami są w konflikcie z potrzebami innych gatunków o przestrzeń życia, w tym dużych ssaków. W Pile co jakiś czas rejestrowane są wizyty łosi. Rok temu zaobserwowano także wędrującego po mieście rysia. Chcemy podyskutować – jak kształtować przestrzeń, by miejsca wystarczyło dla wszystkich? Dlaczego duże ssaki – w tym drapieżniki – są nam potrzebne? Jak żyć razem, nie tyle – nie wchodząc sobie w drogę, co chodzić koło siebie?
Odpowiedzi na te i inne pytania związane z PRZESTRZENIĄ będzie można usłyszeć od gości Akademii Edukacji Ekologicznej, na którą zapraszają Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Wydarzenie otwarte odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) o 17.30 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Wstęp bezpłatny.
Gośćmi Akademii Edukacji Ekologicznej będą:
Sabina Nowak – prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na ekologii, behawiorze i genetyce wilka, problemach ochrony dużych drapieżników, a także wpływie infrastruktury drogowej na łączność siedlisk przyrodniczych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilku książek, a także wielu wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapieżnych. Za działalność na rzecz ochrony przyrody została wyróżniona m. in. nagrodą miesięcznika National Geographic Polska – Traveler 2009 (2010) oraz nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011).
Robert Mysłajek – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor hab. inż., wiceprezes SDN „Wilk”. Specjalizuje się w biologii konserwatorskiej, a większość jego prac naukowych dotyczy ekologii i ochrony ssaków (m.in. borsuka, wilka). Laureat przyznawanej przez Polską Agencję Prasową nagrody Popularyzator Nauki. Członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej
PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN.
Marcin Grzegorzek (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze), przyrodnik, specjalista w projekcie „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” realizowanym wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.
Marcin Kostrzyński, znany „Marcin z Lasu”, czyli polski ambasador przyrody. Prowadzi na Youtube kanał „Marcin z Lasu”, pisze książki i na antenach największych stacji telewizyjnych oraz radiowych opowiada o życiu lasu, uwrażliwiając swoich odbiorców na piękno natury i rodzimej przyrody.
Celem Akademii Edukacji Ekologicznej jest popularyzacja nauk przyrodniczych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w tym gospodarki i inżynierii wodnej, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i adaptacji do zmian klimatu, wyzwań współczesnego życia – współczesnej szkoły, współczesnego uniwersytetu.
Przypominamy: 26 kwietnia (wtorek) o 17.30 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Wstęp bezpłatny.

 

  • Dr Paweł M. Owsianny
    dyrektor

    UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
    Nadnotecki Instytut UAM w Pile