Poprawiliśmy. Uchwaliliśmy. Nie poparliśmy!

kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia

 Senat przyjął ustawy podatkowe tzw. Polskiego ładu. Koalicja Obywatelska, wraz z resztą opozycji, wprowadziła do ustawy poprawki mające na celu naprawienie ustawy oraz polepszenie sytuacji podatników, lecz… ostatecznie nie poparła ustawy. Z ramienia Koalicji Obywatelskiej w Senacie ustawę prowadził senator Adam Szejnfeld.

Koalicja Obywatelska, wraz z resztą opozycji, wprowadziła do ustawy Polskiego ładu poprawki mające na celu naprawienie ustawy oraz polepszenie sytuacji podatników. Poprawki te dotyczą, m.in.:

  1. Vacatio legis, czyli przesunięcia wejścia ustawy w życie o 12 miesięcy dla wszystkich przepisów poza tymi, które tworzą korzystniejszą sytuację dla podatników.
  2. Praw przedsiębiorców (np. zmiany w podatku minimalnym)
  3. Spraw mikroprzedsiębiorstw (np. przedłużenie możliwości korzystania z Karty podatkowej)
  4. Inwestorów (np. utrzymanie amortyzacji, jako kosztu dla inwestujących w mieszkania na wynajem)
  5. Przedstawicieli wolnych zawodów np. lekarze (przywrócenie możliwości rozliczeń na bazie uproszczonych firm podatkowych).
  6. Praw osób niepełnosprawnych (rekompensaty dla PFRON)
  7. Rodzin (przywrócenie prawa rozliczania się samotnie wychowującego rodzica z dzieckiem)
  8. Emeryci (polepszenie sytuacji poprzez rozszerzenie na emerytów ulgi dla klasy średniej)
  9. NGO (zwiększenie odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego z 1% na 1,2%)
  10. Samorządy (rekompensaty utraconych dochodów jednostek samorządu terytorialnego).

Mimo przegłosowania w ustawie poprawek opozycji, nie poprała ona przepisów Polskiego ładu wstrzymując się od ostatecznego głosowania, bowiem, z jednej strony ustawa wprowadza nieliczne rozwiązania pozytywne dla obywateli, i te powinny wieść w życie, ale jednocześnie nadal ma tak znaczną ilość wad, że trudno się pod nią podpisać. Dlatego ustawę poprawiliśmy, uchwaliliśmy, ale nie poparliśmy! – tłumaczył stanowisko opozycji senator Adam Szejnfeld.

Anna Karmowska
Biuro Senatora Adama Szejnfelda