Współpraca się opłaca

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Altvater Piła we współpracy z gminą Szydłowo sfinansował remont drogi od skrzyżowania z jednostką wojskową do składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie.

Jezdnia była w bardzo złym stanie technicznym, wręcz zagrażającym bezpieczeństwu osób, które się nią poruszały, dlatego dyrektor Altvater Piła Tomasz Bielański zaproponował wójtowi gminy Szydłowo Tobiaszowi Wiesiołkowi współpracę przy remoncie. Inwestycja została zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Cieszę się, że operator składowiska – firma Altvater – wyszła z interesującą propozycją współpracy. Wpisuje się ona w naszą intensywną działalność związaną z pozyskiwaniem dofinansowania w różnych formach. Remont drogi do Kłody to kolejne gminne zadanie, które zostało wykonane przy współudziale pieniędzy pozabudżetowych – cieszy się wójt gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek.

Pierwszy etap został zrealizowany latem, drugi jesienią. W sumie udało się wyremontować ponad 3,5-kilometrowy odcinek należący do gminy Szydłowo i Skarbu Państwa. Na najbardziej zniszczonej części jezdni położono dywanik asfaltowy, na pozostałych odcinkach załatane zostały dziury.

– Dzięki inwestycji korzystanie z tej drogi będzie komfortowe i przede wszystkim bezpieczne – podsumowuje dyrektor Altvater Piła Tomasz Bielański.

Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
Altvater Piła