Pośpiech, roztargnienie, nieuwaga oraz brak koncentracji mogą doprowadzić do wielu nieszczęść i tragedii.

Najnowsze Regiony Wydarzenia Złotów

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Pośpiech, roztargnienie, nieuwaga oraz brak koncentracji mogą doprowadzić do wielu nieszczęść i tragedii.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz
z uczniami klasy I o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu im. Komisji Edukacji Narodowej postanowili zorganizować akcję profilaktyczną, której celem jest uświadomienie o konsekwencjach nieodpowiednich zachowań na drodze.
Apel o rozwagę i rozsądek skierowany jest do wszystkich uczestników drogi: kierowców, rowerzystów, pieszych, użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch.
Przypominamy:
Pieszy ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia
i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.
Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.
Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko.
Natomiast kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić
na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Pamiętajmy, że wzajemny szacunek może poprawić bezpieczeństwo na drodze.

WRD KWP