Postępujący zanik mięśni

Najnowsze Zdrowie
Dariusz Bazan: Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia z postępującym zanikiem mięśni kończyn dolnych z dużym przemieszczaniem się obecnie na górną część ciała. Od kilku lat poruszam się przy pomocy wózka inwalidzkiego chcę też zakupić wózek elektryczny.
Z każdą chwilą dolegliwość pogłębia się i coraz trudniej jest mi poruszać się samodzielnie. Z tego też powodu mam bardzo zwiększone wydatki na rehabilitację aby utrzymać się w miarę w jakiejś formie oraz jestem zmuszony sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne w mieszkaniu i dostosować je do mojej niepełnosprawności abym mógł w miarę normalnie poruszać się i bezpiecznie żyć i funkcjonować, ale nie mam na to wystarczającej sumy pieniędzy, ponieważ jestem na rencie inwalidzkiej, która nie jest zbyt wysoka. Środki na ten cel zmuszony jestem szukać właśnie w taki sposób.

 

  • Dariusz Bazan