Powiat Pilski podsumował najważniejsze wydarzenia 2019 roku

Najnowsze Piła Wydarzenia

Rok 2019 przeszedł do historii. Jaki był w powiecie pilskim? Z pewnością pracowity dla władz powiatu pilskiego i bogaty w ciekawe wydarzenia.

– To kolejny rok, w którym zrealizowaliśmy wiele projektów podnoszących standard życia mieszkańców. Zadbaliśmy o infrastrukturę drogową, w pilskim szpitalu uruchomiliśmy nowe poradnie, a w wyrzyskiej placówce ? oddział dla osób przewlekle chorych. Na ukończeniu jest remont stadionu przy ul. Okrzei, w trakcie – remont byłego budynku kina Iskra w Pile. W końcu, po wielu latach oczekiwania rozpoczęliśmy budowę hali sportowej przy ul. Pola w Pile. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo mieszkańców dokładając się do zakupu nowych radiowozów dla Policji. W końcu zadbaliśmy o seniorów, otwierając dla nich w powiecie dwie nowe placówki. W szkolnictwie poczyniliśmy ogromne inwestycje. To był na pewno rok bogaty w inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat ? podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
Do tego realizowanych było wiele nowych projektów społecznych: w zakresie ekologii, dla przedsiębiorców, czy poprawiających bezpieczeństwo najmłodszych i seniorów.

Rok 2019 w skrócie:
Styczeń
Posterunki Policji w Ujściu i Wysokiej wzbogaciły się o nowe radiowozy marki Opel Mokka wartości prawie 180 tys. zł. Do ich zakupu Powiat Pilski dołożył 42 500 zł, gminy Wysoka i Ujście: po 21 250 zł.

Luty
Powiat Pilski pozyskał blisko 4 mln zł ze środków unijnych na modernizację 29 szkolnych pracowni w 6 szkołach branżowych oraz na szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli ? dla prawie 1000 osób.
***
Eligiusz Komarowski, starosta pilski wręczył nagrody w dziedzinie sportu. Nagrody otrzymało ponad 100 osób: najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi.
***
W Zespole Szkół Gastronomicznych odbyły się Pilskie Targi Edukacyjne, podczas których wszystkie szkoły średnie prowadzone przez Powiat Pilski przedstawiły swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020. Wydarzenie było wyjątkowe, bo skierowane zarówno do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, jak i ostatnich klas gimnazjów.  Zainteresowanie było ogromne.

Marzec
Jubileuszowa 15. Edycja Lidera Sukcesu ? nagrody przyznawanej przez Zarząd Powiatu w Pile. Tym razem przyznano 15 tych zaszczytnych tytułów i 12 wyróżnień. Tytuł Ambasadora Powiatu Pilskiego otrzymało Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Kryształowego Lidera Sukcesu 2018: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu i  Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu.
***
20 marca na budynku BWAiUP w Pile odsłonięto tablicę upamiętniającą 100. Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ufundowaną przez Powiat Pilski.
***
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na dofinansowanie rewitalizacji dwóch obiektów, dawnego kina ?Iskra? oraz stadionu przy ul. Okrzei w Pile. Na ich modernizację Powiat zdobył prawie 7 milionów złotych (85 procent kosztów.)
W maju ruszyła modernizacja stadionu, a jesienią budynku Kina Iskra.

Kwiecień
6 kwietnia odbył się XI Bieg Przełajowy im. Św. Jana Pawła II ze Skrzatusza do Starej Łubianki inaugurujący w 2019 r. powiatowy cykl Biegaj z Nami. Na 9 km trasę wyruszyło 350 biegaczy.
***
Powiat Pilski ponownie wsparł finansowo kluby i stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Łącznie w 2019 roku Powiat przekazał dla nich dotacje w wysokości ponad 480 tys. zł.

***
Powiatowy Urząd Pracy w Pile na aktywizację osób bezrobotnych pozyskał 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęły się liczne programy, dzięki którym wielu mieszkańcom powiatu pilskiego zdobyło pracę.
***
26 kwietnia we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski odbyło się zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego i technikum otrzymały 1004 osoby.

Maj
Powiat Pilski po raz kolejny wsparł finansowo działkowców. W 2019 r. przekazał dla 29 ogrodów 33 tys. zł na cykl spotkań promujących ekologię i zdrowy styl życia.
***
W hali sportowej Zespołu Szkół Gastronomicznych odbyła się pilska edycja Turnieju Miast zorganizowanego przez piłkarzy Lecha Poznań i Starostwo Powiatowe w Pile. W turnieju udział wzięły dzieci z Ujścia, Starej Łubianki oraz Piły.
***
10 maja Eligiusz Komarowski, starosta pilski wręczył stypendia dwudziestu szczególnie uzdolnionym maturzystom za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
***
19 maja na stadionie przy ul. Okrzei, tuż przed jego modernizacją odbył się III Rodzinny Piknik Strażacki.  Na stadion zjechały wozy strażackie zarówno Komendy Powiatowej PSP w Pile jak i OSP z całego powiatu. Tradycyjnie furorę wśród dzieci zrobiła gaśnicza piana, którą wypuścili druhowie z OSP Kaczory.
***
Powiat Pilski pozyskał 100 tys. zł na realizację projektu Bezpieczni w Powiecie Pilskim ? od juniora do seniora. Projekt zajął I miejsce w  konkursie MSWiA w kategorii Edukacja dla bezpieczeństwa.
***
23 maja otwarto Powiatowy Klub Pogodnego  Seniora przy Wojska Polskiego 49b w Pile, na 40 miejsc, w ramach realizacji  projektu ?Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego?, na który Powiat Pilski  uzyskał dofinansowanie z WRPO ponad 3 mln zł.

Czerwiec
10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowę między Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pilskim na dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł projektu pod nazwą Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego, którego wartość wynosi ponad milion złotych. Powiat Pilski w konkursie zajął I miejsce ogłoszonym przez samorząd województwa.
***
19 czerwca blisko 3200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilskich zakończyło rok szkolny. Powiatowa uroczystość miała miejsce w I LO w Pile, gdzie 50 uczniów otrzymało stypendia Starosty Pilskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne.
***
27 czerwca Wyrzyski Chór Męski – jeden z najlepszych w Polsce, a nawet Europie obchodził jubileusz 20-lecia. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina Biskupa w Wyrzysku odbył się wyjątkowy koncert pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.
***
Na ostatniej przed wakacjami sesji radni powiatu udzielili absolutorium za rok 2018 Zarządowi Powiatu w Pile. W tym roku po raz pierwszy udzielili również wotum zaufania Zarządowi.

Lipiec
Po raz pierwszy w historii powiatu pilskiego w Młodzieżowym Domu Kultury “Iskra” w Pile zorganizowano półkolonie. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Atrakcji nie brakowało, dzieci zwiedziły m.in. schron w budynku Starostwa.
***
W ramach projektu ?Eko-Edukacja w powiecie pilskim? realizowanego przez Powiat Pilski razem z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Nadleśnictwem Kaczory przy budynku Starostwa urządzono ścieżkę edukacyjną. Dofinasowanie unijne: ponad 1 mln 197 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu blisko 1 mln 733 tys. zł.
***
9. Zlot po raz kolejny zgromadził tysiące mieszkańców. Główną atrakcją był wyremontowany parowóz LOWA, który po ponad 30 latach postoju wrócił na tory.
***
W połowie lipca Powiat Pilski podpisał umowę z wykonawcą na modernizację budynku kina Iskra. Wartość prac blisko 5 mln zł.  Jesienią rozpoczął się gruntowny remont budynku , w ramach którego modernizowana jest m.in. sala kinowa. Budynek będzie miał także nową elewację i dach. Wartość prac blisko 5 mln zł.
***
Brązowy Medal za Zasługi dla Policji dla Eligiusza Komarowskiego, starosty pilskiego, wręczony podczas obchodów 100-lecia Policji Państwowej w Poznaniu.
***
Starosta pilski ze względu na podwójny nabór do szkół średnich uruchomił dodatkowych 9 oddziałów, W powiecie pilskim rok szkolny 2018/2019 ukończyło 2 774 uczniów. W sumie przygotowano dla nich 2880 miejsc w szkołach.

Sierpień
1 sierpnia Wojciech Szafrański objął stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile i  przedstawił główne kierunki działania, m.in. wzmocnienie opieki nad pacjentem i podniesienie jakości leczenia, wypracowanie pozycji szpitala specjalistycznego z naciskiem na onkologię, powrót poradni specjalistycznych, optymalizacja kosztów i wydatków.
***
Podczas obchodów 100 lat Policji Państwowej w Szkole Policji w Pile otwarto nowy akademik dla słuchaczy na 389 miejsc noclegowych. Podczas uroczystego apelu życzenia policjantom złożył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
***
22 sierpnia w Róży Wielkiej otwarto pierwszy w gminie Szydłowo  Dzienny Dom Seniora.  To kolejna taka placówka dla seniorów urządzona w ramach dużego projektu senioralnego wartego ponad 3,3 mln zł. Uczestnikami nowej placówki rotacyjnie zostało 25 osób.
***
Jubileusz 25-lecia Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i otwarcie wystawy przedstawiającej 100 lat lotnictwa wojskowego, w tym 50 historii wojsk lotniczych w Pile. Gratulacje prezesowi oddziału płk. Janowi Ficermanowi złożył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Wrzesień
1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na placu PUSS w Pile Powiat Pilski zorganizował  inscenizacje  historyczne  bombardowania Wielunia i obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Licznie przybyli na nie mieszkańcy miasta.
***
Pilski Jubileuszowy Koncert Galowy Wolność/Freedom w auli Audytorium Maximum PWSZ w Pile z udziałem Eljazz Big Band, chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybitnej amerykańskiej wokalistki Karen Edwards zwieńczył powiatowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 100-lecia powrotu ziem powiatu pilskiego do Macierzy oraz 30. rocznicę wprowadzenia demokratycznych przemian w Polsce.
***
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W tym roku szkolnym naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski rozpoczęło 5347 uczniów w 221 oddziałach.
Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile oraz w Zespole Szkół Technicznych w Pile otwarto nowe boiska o łącznej wartości 1 mln zł. Wybudowano je przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
***
Kolejna odsłona Narodowego Czytania, do której dołączył Powiat Pilski na patio w BWAiUP w Pile.  Tym razem czytano polskie nowele.
***
8 września w Łobżenicy odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki 2019. Tradycyjnie ulicami miasta przeszedł barwny korowód, a na stadionie odbyły się obrzędy dożynkowe, koncerty i zabawa taneczna.
***
Tysiące wiernych, 15 września, uczestniczyło w uroczystościach uhonorowania kościoła sanktuaryjnego w Skrzatuszu tytułem i godnością bazyliki mniejszej. Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski w  imieniu Starosty Pilskiego i całego Zarządu Powiatu w Pile podarował ornat w obecności prymasa Polski Wojciecha Polaka na ręce biskupa diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka.
***
22 września jubileusz 110?lecia świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią. Jednostka ma nie tylko seniorską drużynę, ale również młodzieżową i dziecięcą, co jest ewenementem w skali północnej Wielkopolski. Do tego ma własną Orkiestrę Dętą.

Październik
100 kamizelek odblaskowych od Starosty Pilskiego dla dzieci w Kosztowie, w gminie Wyrzysk. 50 sztuk otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej, 50 ? przedszkola.
***
7 października władze powiatu pilskiego podpisały umowę z wykonawcą budowy hali sportowej  dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile. Hala ma być gotowa 30 października 2020 roku, a korzystać z niej będą także uczniowie ILO w Pile i mieszkańcy powiatu pilskiego.
***
9 października na zaproszenie Starosty Pilskiego w Pile gościł Prezydent RP Andrzej Duda. Głowa Państwa spotkała się z mieszkańcami w hali Zespołu Szkół Gastronomicznych. Prezydent podkreślił  znaczenie rodziny i czołowego programu obecnego rządu – 500 plus.
***
Władze powiatu pilskiego podpisały umowę z wykonawcą na gruntowną modernizację blisko 2 – kilometrowego odcinka drogi Zawada ? Piła.  Na to zadanie Powiat Pilski otrzymał z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych 1 mln 200 tys. zł (60 procent kosztów całej inwestycji. Droga ma być gotowa w połowie czerwca 2020 r. Całkowity koszt remontu 2,2 mln zł.
***
Stadion przy ul. Okrzei w Pile już prawie całkowicie odmieniony. Powstał już plac zabaw, stanęły nowe altanki, wybudowany został parking w części rekreacyjnej.
***
Prace remontowe w budynku byłego kina Iskra nabrały tempa. Budynek ma być gotowy pod koniec października 2020 r.
***
?Biznes bez Granic? ruszył innowacyjny projekt Promocja Gospodarcza dla przedsiębiorców powiatu pilskiego.
***
W budynku MDK ISKRA w Pile odbyła się konferencja ?Biznes Bez Granic ? jak wejść na rynek międzynarodowy?, inaugurująca projekt  pn. ?Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego?.

Listopad
11 listopada odbył się XIII Bieg Niepodległości w Pile. Na  6- kilometrową trasę ulicami Piły wyruszyło blisko 700 biegaczy. Wcześniej wspólnie odśpiewali hymn państwowy.
***
W Szpitalu Specjalistycznym w Pile otwarto nowe poradnie:  otolaryngologiczną, chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii klatki piersiowej. Z kolei w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku już od 21 października działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób przewlekle chorych.
***
21 listopada otwarto po modernizacji drogę powiatową Śmiłowo-Kaczory. Remont ponad 4 ? kilometrowego odcinka kosztował blisko 5 ml zł. Ale połowę środków, prawie 2,5 mln zł Powiat Pilski pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych.
***
22 listopada – otwarcie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile ? bogato wyposażonego w nowoczesny sprzęt do prowadzenia badań gleby, powietrza i wody. Korzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy powiatu pilskiego, a w szczególności uczniowie szkół średnich i podstawowych. PCEE powstało w ramach projektu ?Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim?.

Grudzień
6 grudnia władze powiatu przekazały dwa busy dla Domów Pomocy  Społecznej w Dębnie i Chlebnie oraz autobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile. Wartość trzech pojazdów to  blisko 436 tys. zł, w tym Powiat Pilski pozyskał dofinansowanie z PFRON w kwocie 261 378 tys. zł.
***
Nowe radiowozy otrzymały Komisariat Policji w Wyrzysku, Posterunek Policji w Łobżenicy i Posterunek Policji w Kaczorach. Wartość jednego auta to około 136 tys. zł. Powiat Pilski dołożył do ich zakupu 75 tys. zł, a gminy po 25 tysięcy.
***
6 grudnia na stadionie przy ul. Okrzei  piłkarze ze szkółek Football Academy i Akademii Reissa rozegrali sparingowe mecze przy nowym sztucznym oświetleniu. Było jasno ja w dzień. Zainstalowano tu inteligentne oświetlenie najnowszej generacji stosowane na obiektach sportowych o różnym natężeniu, zdalnie sterowane i energooszczędne.
***
8 grudnia, podczas uroczystej gali w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie kultury. Tradycyjnie otrzymali je artyści i animatorzy życia kulturalnego w powiecie pilskim. W sumie wręczono 25 pamiątkowych statuetek.
***
W Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile tradycyjnie w grudniu odbyło się podsumowanie powiatowego cyklu ?Biegaj z nami?. Najlepszym biegaczom i kijkarzom wręczono medale i nagrody. W sumie wyróżniono 112 osób.
***
19 grudnia radni  Rady Powiatu w Pile uchwalili budżet Powiatu Pilskiego na 2020 r. Budżet jest rekordowy. Wydatki ustalono na poziomie ponad 200 mln zł! Na inwestycje Powiat wyda aż 25 mln zł, o 16 mln więcej niż w ubiegłym roku.

 Powiat Pilski