POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W HALI PRZY POLA W PILE

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

Niezwykle uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień edukacji Narodowej w Powiatowej Hali Sportowej przy Pola w Pile. Święto było doskonałą okazją, by podziękować i nagrodzić nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów, którzy pracują w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.  
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, jak również piękną oprawę, a podczas wydarzenia Powiatowa Hala Sportowa przy ul. Pola pękała w szwach. W Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej wzięli udział uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Pilski. Aplauz młodzieży i ich żywiołowe reakcje były równie cennym wyróżnieniem dla nauczycieli.

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej starosta pilski Eligiusz Komarowski uhonorował 37  nauczycieli i 13 dyrektorów.
– Dziękuję wszystkim nauczycielom, pedagogom i dyrektorom za ich trud i wysiłek oraz wspaniałe osiągnięcia. Uważamy, że za dobrą pracę należy dobrze wynagradzać. Jako powiat mamy ograniczone możliwości finansowe, bo oświatę finansujemy z subwencji, którą otrzymujemy. Natomiast mamy już pewne pomysły i już dziś pracujemy nad tym, by w kolejnych latach pieniędzy na nagrody było jeszcze więcej – zapowiedział starosta Eligiusz Komarowski.

Przypomnijmy że Powiat Pilski prowadzi 15 placówek oświatowych, w których zatrudnionych jest 700 nauczycieli, a uczy się prawie 6000 uczniów.
Od 2016 roku, kiedy Eligiuszowi Komarowskiemu powierzono funkcję starosty pilskiego, na  inwestycje w oświacie przeznaczono ponad 90 mln złotych. W tym czasie wybudowano między innymi Halę Sportową przy Pola, hale i boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, boiska przy szkołach, wyremontowano Stadion Powiatowy przy Okrzei i budynek dawnego kina „Iskra”. Otwarto również pierwszy gabinet stomatologiczny dla naszej młodzieży.

– To jednak nie jest nasze ostatnio słowo. Już za kilka miesięcy otwarte zostanie Powiatowe Centrum Innowacji Technologicznych. Na ten cel pozyskaliśmy rekordowe w historii Powiatu Pilskiego unijne dofinansowanie – prawie 24 mln złotych. Dzięki tej inwestycji warunki kształcenia naszej młodzieży będą jedne z najlepszych w kraju. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie moich współpracowników, a przede wszystkim nauczycieli i dyrektorów placówek, którzy swoim zaangażowaniem motywują mnie do jeszcze cięższej pracy – dodał starosta.

Wydarzenie zwieńczyły występy artystyczne. Wystąpili: Karolina Miedzianowska, Karolina Dębicka, Agnieszka Hoffman, Aleksandra Dasiukiewicz, Nikodem Adamiak, Filip Binkowski, Piotr Martenka – uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz Eryk Bejger – absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

Nagrodzeni nauczyciele:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Daria Paluchowska-Prochot wicedyrektorka, nauczycielka biologii
Dariusz Włoszczyński, wicedyrektor, nauczyciel matematyki
Iwona Krasowska, nauczycielka języka polskiego
Tomasz Wołowiec, nauczyciel chemii

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 
Tomasz Aszemberg nauczyciel wychowania fizycznego-trener

Zespół Szkół Technicznych w Pile 
Katarzyna Senska, nauczycielka biologii i chemii
Krzysztof Olszewski, nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna Szmiłyk, nauczycielka języka angielskiego

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile 
Joanna Kałka, nauczycielka języka angielskiego
Bożena Fonrath-Korpal, nauczycielka języka polskiego
Magdalena Dembska, nauczycielka języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych logistycznych

Zespół Szkół Budowlanych w Pile 
Adela Pierzyńska, wicedyrektorka, nauczycielka biologii i wychowania do życia w rodzinie
Anna Winkler, nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
Artur Pikulik, nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 
Lucyna Jankowska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w zawodzie technik reklamy
Magdalena Jóźwicka, nauczycielka języka polskiego

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 
Joanna Danielewicz, nauczycielka języka polskiego i filozofii
Anna Ostrowska, nauczycielka języka niemieckiego
Joanna Stadnik, nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych
Wojciech Orzechowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 
Joanna Drabowicz, nauczycielka-bibliotekarka
Alicja Kosińska, nauczycielka matematyki
Małgorzata Ochodek, nauczycielka języka angielskiego
Justyna Szymańska, nauczycielka plastyki, edukacji artystycznej, bibliotekarza

Zespół Szkół w Łobżenicy 
Katarzyna Kaczmarek, nauczycielka geografii, informatyki oraz oligofrenopedagog
Weronika Działoszyńska, nauczycielka logopeda i oligofrenopedagog
Patrycja Piszczek, nauczycielka oligofrenopedagoga i logopedę

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Alina Kwiatkowska, nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Roman Minocki, wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
Paweł Fennig, nauczyciel przedmiotów zawodowych z podejmowania działalności gospodarczej
Mateusz Ratuszyn, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile 
Agnieszka Sadłowska, nauczycielka matematyki oraz zajęć rewalidacyjnych
Jarosław Wojciechowski, nauczyciel-wychowawca

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 
Ewa Czajka, pedagog
Anna Oleszczyk, doradca zawodowy
Kamila Pytlarz-Kaczmarek, pedagog
Emilia Marinow, psycholog.

Nagrodzeni dyrektorzy:
Angelika Zygmunt, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Grzegorz Witkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
Daria Szostak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile
Magdalena Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
Monika Rój, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
Marek Wasilewski, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Piotr Danielewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
Małgorzata Bazelak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Sylwia Jułga, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Mariola Nosek, dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy
Agnieszka Marcinkowska-Beznosik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile
Ariana Latzke, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.

Wyróżnienia – gratulacje Starosty Pilskiego dla Mistrzów praktycznej nauki zawodu
Anna Borysewicz – właściciel Salonu Fryzjerskiego w Pile
Mariusz Kleczka – właściciel WI-BUD Firmy Budowlanej w Kijaszkowie.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w hali przy Pola w Pile – Powiat Pilski