Ppłk Maciej Betka dowódcą 122 blp w Dolaszewie

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

DOLASZEWO. 122.batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie ma już oficjalnie dowódcę! To ppłk Maciej BETKA, dotychczasowy szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Podpułkownik Maciej BETKA rozpoczął swoją służbę wojskową w 1995 roku, jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 15. Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu czołgów. W 2002 roku powrócił do rodzinnego Poznania, gdzie pełnił służbę jako instruktor, dowódca plutonu, szef zespołu szkolenia ogniowego w Centrum Szkolenia i Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Brał udział w wielu szkoleniach i kursach doskonalących, w tym również kursach Armii Stanów Zjednoczonych,  przygotowujących go do objęcia wyższych stanowisk służbowych. Oficer jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogiki medialnej (studia magisterskie) i służby zagranicznej i międzynarodowej (studia podyplomowe).

W 2008 roku ukończył Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, gdzie uzyskał promocję na pierwszy stopień oficerski. Kolejne stanowiska służbowe, pozwoliły na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w dowodzeniu i na stanowiskach operacyjno- sztabowych w 69. leszczyńskim pułku przeciwlotniczym, Wojskowej Komendzie Transportu i 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Poznaniu.

Od 2018 roku, ppłk BETKA służy w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Dotąd pełnił obowiązki szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności.

Z dniem 18 października objął obowiązki dowódcy 122.blp w Dolaszewie, który jest czwartym batalionem 12. WBOT.

Ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska

foto: 12 WBOT