Prace termomodernizacyjne budynków komunalnych ul. Sikorskiego 40 oraz przy ul. Kopernika 9 zostały ukończone.

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
  • TRZCIANKA. Prace termomodernizacyjne budynków komunalnych ul. Sikorskiego 40 oraz przy ul. Kopernika 9 zostały ukończone. Ich wykonawcą była firma REM-BUD Henryk Grzymski z Trzcianki.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” oraz przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Trzcianka zostały zawarte dwie umowy pożyczek:

  • w kwocie 1 043 200,00 zł, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9”,
  • w kwocie 649 980,00 zł, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40”,

Celami Przedsięwzięcia były:

  • termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 40, polegająca na dociepleniu elewacji od zewnątrz oraz dociepleniu dachu od strony wewnętrznej (międzykrokwiowo), a także dociepleniu jednego z pomieszczeń w budynku gospodarczym, przeznaczonym na kotłownię gazową z nowym kotłem kondensacyjnym c.o. i c.w.u., umożliwiającym likwidację istniejących, indywidualnych, nieekologicznych źródeł ciepła. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wymianę okien oraz naprawę istniejących kominów wraz z wymianą wkładów kominowych na wkłady ze stali kwasoodpornej

 

  • termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 9, polegająca na dociepleniu elewacji (z wyłączeniem elewacji frontowej) od zewnątrz oraz dociepleniu dachu od strony wewnętrznej (międzykrokwiowo), a także dociepleniu jednego z pomieszczeń w budynku gospodarczym, docelowo przeznaczonym na kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym c.o. i c.w.u., umożliwiającym likwidację istniejących, indywidualnych, nieekologicznych źródeł ciepła. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wymianę okien oraz naprawę istniejących kominów wraz z wymianą wkładów kominowych na wkłady ze stali kwasoodpornej. W związku z występowaniem autentycznego detalu historycznego, elewacja frontowa została odświeżona, a detale historyczne poddane renowacji.

trzcianka.pl