Prezentacja projektu budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

Inwestycje Najnowsze Trzcianka

TRZCIANKA. 24 listopada br., podczas wspólnego posiedzenia komisji rady miejskiej odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji projektu budżetu gminy Trzcianka na rok 2022.

Zebranych powitał Krzysztof W. Jaworski – burmistrz Trzcianki, a następnie głos zabrała Joanna Zieńko – skarbnik gminy Trzcianka, która zaprezentowała m.in. dochody i wydatki budżetu gminy Trzcianka w latach 2018-2022, strukturę planu dochodów i wydatków, wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a także wydatki bieżące na oświatę.

Część związaną z inwestycjami przedstawił burmistrz Trzcianki. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano m.in.:

 

  • Inwestycje miejskie:

– uzbrojenie strefy inwestycyjnej Trzcianka Południe wraz z tzw. „Niedźwiedziówką”,

– budowa drogi na ul. Dąbrówki, os. Poniatowskiego,

– przebudowa drogi na ul. Staszica wraz z chodnikami,

– budowa oświetlenia w mieście i na przejściach dla pieszych,

– współpraca z samorządem wojewódzkim w zakresie koncepcji obwodnicy Trzcianki,

– rozpoczęcie budowy Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych,

– rozpoczęcie procesu projektowania pływalni w Trzciance,

– kolejne kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego,

– inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa – wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych,

– przebudowa ul. Orzeszkowej wraz z budową miejsc parkingowych,

– termomodernizacja budynków komunalnych,

– budowa dwóch budynków komunalnych dla 48 rodzin,

– budowa szaletu miejskiego,

– rozbudowa systemu monitoringu.

 

  • Inwestycje wiejskie:

– budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Łomnicy i Białej,

– finalizacja budowy drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki,

– termomodernizacja budynków komunalnych,

– kontynuacja współpracy z powiatem w zakresie realizacji projektu modernizacji drogi do Białej, ze ścieżką rowerową,

– zakończenie budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rychliku,

– modernizacja dróg wiejskich, poprzez budowę kolejnych około dwóch kilometrów dróg z jombów,

– budowa dróg i kanalizacji na terenach pozyskanych od ANR w Runowie,

– rozpoczęcie budowy remizy w Nowej Wsi,

– współpraca z WZDW w zakresie budowy drogi dla rowerów do Siedliska,

– rozbudowa sieci oświetleniowych na wsiach,

– finalizacja budowy wiaty w Wapniarni Trzeciej,

– remont i budowa kolejnych wiat przystankowych,

– realizacja zadań wybranych przez mieszkańców wsi w ramach funduszu sołeckiego,

– zadania z Budżetu Obywatelskiego: trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego w Straduniu, Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami w Radolinie.

 

  • Inwestycje Zakładu Inżynierii Komunalnej:

– kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami za jeziorem Sarcze (wsparcie WFOŚiGW),

– budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sadowej, Owocowej i Ogrodowej,

– budowa kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Sadowej i Ogrodowej,

– prace modernizacyjne na oczyszczalni, infrastruktura zarządzania osadami ściekowymi, prace na sieci kanalizacyjnej oraz urządzeniach wodociągowych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z planowanymi dochodami gminy, strukturą wydatków w poszczególnych dziedzinach oraz kierunkami działań inwestycyjnych

https://trzcianka.pl/…/11/prezentacja-budzetu-2022.pdf

 

Dawid Czyż
UM Trzcianka