Prezydent i radni złożyli ślubowanie. Kubica i Sulima  na czele Rady Miasta Piły

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

 PIŁA. Pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Piły VIII kadencji przeszła już do historii. ?Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców?– te słowa przypieczętowało dziś wymownym ?ślubuję? 23 nowo wybranych  radnych Rady Miasta Piły. Natomiast ?dochować wierności prawu a powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta? przyrzekł Prezydent Piły Piotr Głowski, który także od dzisiaj oficjalnie i już po raz trzeci zasiadł w fotelu włodarza Piły. Tym razem na pięć lat.

– Jeśli miałem jakiekolwiek wątpliwości, czy po raz trzeci kandydować, to wynik wyborów umocnił mnie w przekonaniu, że zrobiłem dobrze ? przyznał podczas dzisiejszych obrad  prezydent Głowski. ?Podział mandatów daje możliwość samodzielnego rządzenia Koalicji Obywatelskiej, ale jestem przekonany i nie wyobrażam sobie,  by inne niż tylko merytoryczne rozmowy na tej sali się toczyły. Wierzę, że będziemy współpracować ze sobą poszukując tego, co nas łączy, a nie dzieli. Życzę Państwu ? tu zwrócił się do radnych – udanej kadencji,  nam tylko mądrych i dobrych decyzji,  a mieszkańcom zadowolenia z tego co robimy.

Pierwszą sesję Rady Miasta Piły otworzył radny z najdłuższym ? bo 28-letnim ?stażem? ? Zbigniew Pyziak. On też poprowadził obrady do chwili wyboru przewodniczącego rady.  A została nim Maria Kubica, która zdobyła zaufanie 19 radnych. Podczas obrad dokonano również wyboru wiceprzewodniczących rady. Kandydatów było dwóch: Zbigniew Pyziak i Kazimierz Sulima. O ile ten pierwszy nie uzyskał wymaganej większosci głosów, o tyle na radnego Koalicji Obywatelskiej swój głos oddało 14 radnych. Zgodnie z uchwałą, wybór drugiego wiceprzewodniczącego odbędzie się na następnej sesji, która odbędzie się jeszcze w listpadzie.

***

 Przypomnijmy. W nowej radzie miasta zasiadło czternastu radnych Koalicji Obywatelskiej (Lucjan Szutkowski,  Urszula Kaczmarek, Ryszard Małecki, Włodzimierz Bystrzycki, Marek Andruszkiewicz, Wioletta Stalęga, Krzysztof Zając, Maria  Kubica, Zdzisława Karpińska, Kazimierz Sulima, Teresa Kasior, Marek Toboła, Kama Frąckowska-Pilarska i Sławomir Wegner), pięciu radnych Prawa i Sprawiedkiwości (Grzegorz Płachta, Mieczysław Karpiński, Tomasz Słoboda, Gabriela Milska, Maria Miler) oraz czterech z Porozumienia Samorządowego (Tomasz Jopek, Magdalena Pabich, Emilia Piechocka i Zbigniew Pyziak).

Należy nadmienić, iż pierwotnie skład rady miasta mieli zasilić Beata Dudzińska i Krzysztof Szewc, jednak z uwagi na fakt, iż oboje pozostaną na stanowiskach zastępców prezydenta Piły, musieli zrzec się swoich mandatów, a  ich miejsca w radzie zajęli kolejni pod względem liczby uzyskanych głosów kandydaci z list Koalicji Obywatelskiej, czyli Kama Frąckowska-Pilarska i Sławomir Wegner.

 

Po czterech latach nieobecności, wśród miejskich rajców pojawili się radni PiS z  debiutującym w tej roli Tomaszem Słobodą.

– Chcemy być konstruktywnymi radnymi dla dobra mieszkańców miasta Piły. Będziemy podejmować wszelkie działania, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. Na tej płaszczyźnie, gdzie będziemy mogli wspierać pana prezydenta, to będziemy go wspierać. Moim osobistym  marzeniem jest  prowadzenie polityki prawdy historycznej, której brakowało w poprzedniej radzie. Tzn. chciałbym, żeby magistrat i rada miasta brali czynny udział przy wszystkich rocznicowych obchodach patriotycznych, które się odbywają w naszym mieście, jak również chciałbym propagować  pewną myśl patriotyczną,  której do tej pory nie było.

W nowej radzie ? na co liczy Zbigniew Pyziak – Prawo i Sprawiedliwość będzie merytorycznym koalicjantem Porozumienia Samorządowego.

Mam nadzieję, że nasze kluby radnych będą na tyle ze sobą współpracowały, że będą mówiły jednym głosem ? spuentował radny Pyziak.

 

 

 

 

 

 

(Red.)